Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Maiatzeko buletina, 2 Zk.

Boletín de mayo, nº2

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Abian jarri, hizkuntzaren bat ikasi

Atzerriko hizkuntzaren bat ikasteak aurrera egiten lagunduko dizu; maila profesionalean zein pertsonalean elkar ulertzeko aukeraz gain beste herrialde eta kulturak hobeto ezagutzeko bidea ere ekartzen du, jarrera irekiagoa eta gogotsuagoa lortuko duzu.

Egun ezinbestekoa da atzerriko hizkuntzaren bat ulertzea eta hitz egiteko gai izatea, aukera berrien injekzioa da. Zenbat eta lehenago hasi, orduan eta hobeto. Gehiago irakurri


Pónte en marcha, estudia un idioma

Aprender una lengua extranjera te puede abrir puertas; además de poder entenderte con más gente a nivel personal y profesional, también supone una oportunidad para conocer mejor otros países y culturas, logrando una actitud personal más abierta y activa.

Hoy en día entender y ser capaz de hablar un idioma extranjero es indispensable, es una inyección de nuevas oportunidades. Cuanto antes empieces mejor. Leer más

GOazen Boisera!

Komunikatzaile trebea zara eta prest zeundeke astebetez blogari lanetan aritzeko Boisen (Idaho) gastuak ordaindurik? Estatu Batuetako euskal diasporaren Jaialdira joan zaitezke uda honetan. Parte hartu gure lehiaketan.


GOazen Boisera!

¿Eres buen comunicador/a y te gustaría desenvolverte como blogger en Boise, Idaho, durante una semana con los gastos pagados? ¡Puedes ir a Estados Unidos este verano a la fiesta de la diáspora vasca! Participa en nuestro concurso.

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@ej-gv.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola eta zertarako ikasi hizkuntzak

Cómo y para qué aprender idiomas

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Udan hizkuntzak praktikatu nahi nituzke atzerrian eta herrialde berri bat ezagutu. Zeintzuk aukera ditut?

Hainbat bide dago horretarako: au pair, praktika profesionalek edo lan ordainduek hizkuntzak ikasi eta aldi berean lan egiteko aukera konbinatzen dute. Era horretan epe motzean atzerriko kulturan murgiltzeko aukera duzu eta baita zure kabuz bizitzeko aukera ere. Gazteaukeran zerbitzu hauek kudeatzen dituzten enpresak eta programak eskura dituzu.

FAQ gehiago Lanari buruz

Me gustaría ir al extranjero a practicar idiomas en verano y aprovechar para conocer el país, ¿qué opciones tengo?

Hay varias posibilidades para ello. Algunas opciones son el plan au pair, las prácticas profesionales y los trabajos remunerados; además los puedes combinar con cursos de idiomas. De esa manera puedes conocer la cultura del país y vivir por tu cuenta durante un periodo de tiempo. En Gazteaukera tienes los programas y las empresas que gestionan estos diferentes servicios.

Más FAQ sobre Trabajo

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Sarrera Probak Arte Dramatiko eta Dantzako Goi-mailako irakaskuntzak - Dantzerti - Epea: 2015/05/22
Graduondoko ikasleentzako ikerkuntza-hastapenerako bekak - CSIC - Epea: 2015/05/25
Goi mailako tit. trebakuntza eta espezializazio bekak - Nekazaritza-Ikerketen Valentziako Inst. - Epea: 2015/06/02
Ikerketa beka: Zumaian, kirol arloan, emakumeen egoerari buruzko diagnostikoa - Epea: 2015/06/12
Uda ikastaroak eta europar ikastaroak - EHU - Epea: 2015/09/03
Erasmus laguntzak Goi-mailako Hezkuntza ikasketak eta praktikaldiak atzerrian egiteko - Epea: 2015/05/29
Bekak goi-mailako tituludunentzat, nazioartekotzean espezializatzeko - ICEX - Epea: 2015/05/29
Trebakuntza Praktikoko bekak - Telefónica Global Experience - Epea: 2015/05/31
Australian Ikasteko edo praktikaldiak egiteko Endeavour Bekak - Epea: 2015/06/30

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Pruebas de Acceso Enseñanzas Superiores de Arte Dramático y Danza - Dantzerti - Plazo: 22/05/2015
Becas introducción investigación estudiantes posgrado- CSIC - Plazo: 25/05/2015
Becas de formación especialización para tit. superiores - Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias - Plazo: 02/06/2015
Beca investigación: Diagnístico de Zumaia mujeres en el deporte - Plazo: 12/06/2015
Cursos de verano y Cursos europeos - Plazo: 03/09/2015
Ayudas Erasmus estudios Educación Superior y prácticas extranjero - Plazo: 29/05/2015
Becas internacionalización para titulados superiores - ICEX - Plazo: 29/05/2014
Becas formación práctica - Telefónica Global Experience - Plazo: 31/05/2015
Becas Endeavour para Estudiar o realizar prácticas en Australia - Plazo: 30/06/2015

Etxebizitzaren alertak

Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Gazteizen etxebizitza partekatzeko programa: Alokabide - Epea: 2015/06/30
Azken sustapenak, epeak, albisteak... Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz: Alokabide - Plazo: 30/06/2015
Últimas promociones, plazos, noticias... en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Tutti irakasle 10 plaza eta lan-poltsa - Espainiako Orkestra Nazionala - Epea: 2015/05/26
Administraria Gazteizerako - VISESA - Epea: 2015/05/29
Suhiltzaile plazak - Bilbon eta Santanterren
Unibertsitate tituludunentzako praktika ordainduak Londresen - Sendagaien Europako Agentzia - Epea: 2015/06/15
Ingeniarientzat lanpostuak Belgikan - Epea: 2015/06/17
Bigarren hezkuntzako irakasleak Inglaterrako Ikastetxe pribatuetarako - Epea: 2015/06/30
Praktikaldia Hizkuntza Modernoen Europar Zentroan - Epea: 2015/08/31
Gazte ekintzaileek Bizkaian enpresak sortzeko laguntzak - Epea: 2015/09/30

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Plazas profesor/a Tutti y bolsa de trabajo - Orquesta Nacional España - Plazo: 26/05/2015
Administrativo/a Gasteiz - VISESA - Plazo: 29/05/2015
Plazas Bomberos/as - Bilbao y Santander
Prácticas remuneradas titulados/as universitarios/as Londres - Agencia Europea de Medicamentos en Londres - Plazo: 15/06/2015
Ofertas de empleo para ingenieros/as en Bélgica - Plazo: 17/06/2015
Profesorado secundaria para Colegios privados ingleses - Plazo: 30/06/2015
Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas - Plazo: 31/08/2015
Ayudas jóvenes emprendedores/as para crear empresas Bizkaia - Plazo: 30/09/2015

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.