Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Ekaineko buletina, 3 Zk.

Boletín de junio, nº3

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Gurasoen etxetik irten? Bai noski, baina ezin

Edozein gaztek sentitu du inoiz txoko familiarra uzteko premia. Lehenago edo beranduago gazteak bizitzari era autonomoan egingo dio aurre; baina noiz eta nola, horra hor gakoak, izan ere beti ez baita nahi den moduan eta unean izaten.

Prozesu hau erabat lotuta dago norberak dituen baliabide ekonomikoekin, eta gauza jakina da gaur egungo langabezi eta lan ezegonkortasun indizeak ez duela aldaketan laguntzen.

Beharbada honako hau ezaguna zaizu, edo orain ari zara igarotzen; gurasoen etxetik irten nahi bai, baina ezin Gehiago irakurri


Claro que quiero independizarme, pero no puedo

¿Qué joven no ha sentido la apremiante necesidad de abandonar el nido familiar?

Antes o más tarde una persona joven afronta su vida de una forma autónoma; sin embargo, no siempre lo puede llevar a cabo cuando o como le gustaría.

éste es un proceso plenamente relacionado con la disponibilidad de recursos económicos propios, además los actuales índices de paro y precariedad laboral no facilitan esta transición.

Quizá lo has vivido o lo estás viviendo; claro que quiero independizarme, pero no puedo Leer más

GOazen Boisera!

Naroa Elortegi eta Mikel Ibargoien GazteBizHitza atariak antolaturiko GOazen Boisera lehiaketan saridun izan dira. Uztailaren 28etik abuztuaren 3ra bitartean Boiseko Jailadian barneratuko dira, blogari gisa, eta gazteaukera blogean idatziko dute.


GOazen Boisera!

Naroa Elortegi y Mikel Ibargoien han sido las dos personas premiadas en el concurso GOazen Boisera organizado por el portal GazteBizHitza. Del 28 de julio al 3 de agosto disfrutarán del Jaialdi de Boise e informarán sobre el evento desde allí en el blog gazteaukera.

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@ej-gv.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola lortu giro ona

partekatutako pisuan

Cómo convivir de buen rollo en un piso compartido

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Alokairuan hartzen dudan etxearen jabearekin arazo bat dut, nora jo dezaket laguntza bila?

Zeintzuk dira nire eskubide eta betebeharrak maizter gisa? Alokairu kontratuaren inguruko zalantzak argitzeko nora jo dezaket? Bizilagun zerbitzura jo dezakezu aholku bila, aurrez-aurreko txanda eska dezakezu horretarako 012 telefonora ( Zuzenean) deituz.

FAQ gehiagoetxebizitzari buruz

Tengo un problema con el propietario de la vivienda que alquilo, ¿a dónde puedo acudir a por ayuda?

¿Cuáles son mis derechos y deberes a la hora de alquilar un piso? ¿Dónde puedo preguntar unas dudas sobre el contrato de arrendamiento? Puedes asesorarte en los servicios Bizilagun, mediante cita previa presencial llamando al tfno. 012 ( Zuzenean).

Más FAQ sobre vivienda

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Bekak CSIC-ikasleen egoitzan, graduondoko ikasleentzat eta sortzaile edo artistentzat Epea: 2015/06/23
Atzerriko enpresetan praktikak egiteko EPEZ bekak: EHUn titulua lortutako ikasleentzat Epea: 2015/07/10
Crea bekak (Creanavarra Goi-mailako Diseinu Zentroa) Epea: 2015/08/21
Graduondoko ikasketak egiteko bekak - Deloitte Epea: 2015/09/11
Udako euskara barnetegiak
Uda Ikastaroak unibertsitate publikoetan
Australian Ikasteko edo praktikaldiak egiteko Endeavour Bekak Epea: 2015/06/30
Ikerketa-bekak Japonian (Canon Fundazioa) Epea: 2015/09/15

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas en la Residencia de Estudiantes-CSIC, para estudiantes de Postgrado y Creadores y Artistas Plazo. 23/06/2015
Becas EPEZ prácticas en empresas del extranjero, para recién titulados/as UPV Plazo: 10/07/2015
Becas para estudios postgrado - Deloitte Plazo: 11/09/2015
Becas Crea - Creanavarra Centro Superior de Diseño Plazo. 21/08/2015
Barnetegis de euskera en verano
Cursos de verano en universidades públicas
Becas Endeavour para Estudiar o realizar prácticas en Australia Plazo: 30/06/2015
Becas investigación en Japón - Fundación Canon Plazo: 15/09/2015

Etxebizitzaren alertak

Udal-jabetzako etxebizitzak alokairuan esleitzea - Usurbil Epea: 2015/06/30
Gazteizen etxebizitza partekatzeko programa: Alokabide Epea: 2015/06/30
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebidenen
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Adjudicación en alquiler de vivientas municipales - Usurbil Plazo: 30/06/2015
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz: Alokabide Plazo: 30/06/2015
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
últimas promociones, plazos, noticias... en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Irakasleak Gernikako Udal Musika Eskolarako Epea: 2015/06/24
OSAKIDETZA LEP: Medikuak (familia eta pediatria), Fisioterapeutak, Erizainak, Emaginak, Erizaintzako Laguntzaileak, Laborategiko Teknikariak, Zeladoreak eta Administrazioko Laguntzaileak Epea: 2015/07/03
Praktikak Fundación SEPI - Red Eléctrica de Españan Epea: 2015/07/31
Praktika ordainduak Europar Batasuneko Justizia Auzitegian Epea: 2015/09/30
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job
'Tu trabajo EURES-FSE' laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Profesorado Escuela Municipal de Música de Gernika Plazo: 24/06/2015
OSAKIDETZA OPE: Médicos (de familia y pediatría), Fisioterapeutas, Enfermeras/os, Matronas, Auxiliares de Enfermería, Técnicos/as de Laboratorio, Celadores y Auxiliares Administrativos Plazo: 03/07/2015
Prácticas Fundación SEPI - Red Eléctrica de España Plazo: 31/07/2015
Prácticas remuneradas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Plazo: 30/09/2015
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.