Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Uztaileko buletina, 4 Zk.

Boletín de julio, nº4

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Deitu egin didate, orain, elkarrizketa!

Azkenean deitu egin dizute, lan elkarrizketa izango duzu. Une garrantzitsua da.

Lan elkarrizketari arrakastaz heltzeko metodo perfekturik ez da, garrantzitsua da norberaren onena azalaraztea, hortaz, bada ekidin beharreko zenbait alderdi: berandu heltzea, zaindu gabeko itxura, lagunduta joatea, hitza kentzea, urduritasuna azaltzea, soldataren inguruan gehiegiko interesa adieraztea, aurretik egondako enpresei buruz gaizki aritzea, adeigabea izatea Gehiago irakurri


Me han llamado, ahora, ¡La entrevista!

Por fin te han llamado, tienes una entrevista de trabajo. Es un momento importante.

No hay ningún método infalible para superar la entrevista de trabajo con éxito, es importante mostrar lo mejor de la propia persona, por tanto hay cosas que debes evitar: llegar tarde, ofrecer un aspecto desarreglado, ir acompañado/a, interrumpir, mostrar nerviosismo, centrarse en la cuestión salarial, hablar mal de empresas anteriores, ser descortés Leer más

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola lortu lan elkarrizketa bat arrakastaz gainditzea

Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Lan elkarrizketarako dei egin didate. Nola presta dezaket aldez aurretik?

Lan elkarrizketara ondo prestatuta joatea garrantzitsua da, izan ere, interesa duzun lan horren ataria da. Badira zaindu beharreko zenbait kontu, hala nola: puntualitatea, emango dituzun erantzunak, zure jarrera. Elkarrizketa mota desberdinak eta hauei heltzeko bide desberdinak egon arren, errepikatu ohi diren galderak daude, zure ibilbide profesionalari buruzkoak, zer espero duzun eta abar. Horregatik, komeni da aldez aurretik galdera hauek eta erantzunak prestatzea, entseguak egitea.

Informazio gehiago: Elkarrizketa: zure etorkizuneko lanaren atarian

FAQ gehiago lanari buruz

Me han llamado para una entrevista de trabajo. ¿Cómo podría prepararla antes?

Es importante ir bien preparado/a a una entrevista de trabajo, ya que es la puerta a ese trabajo que te interesa. Hay ciertos aspectos que se deben cuidar, como por ejemplo: la puntualidad, las respuestas que vas a ofrecer, tu actitud. A pesar de que hay diferentes tipos de entrevistas y de modos de realizarlas siempre suele haber preguntas que se repiten en unas y otras, ya sean de tu trayectoria profesional, tus expectativas etc. Por eso, conviene anticipar estas preguntas, prepararlas y ensayarlas.

Más información: La entrevista: a las puertas de tu futuro trabajo

Más FAQ sobre trabajo

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Masters of Design and Innovation 2016 bekak Madrilgo IEDn. Epea: 2015/07/23
Global Training bekak atzerrian praktikak egiteko. Epea:2015/07/27
Crea bekak (Creanavarra Goi-mailako Diseinu Zentroa). Epea: 2015/08/21
Graduondoko ikasketak egiteko bekak - Deloitte. Epea: 2015/09/11
Ikerketa-bekak Japonian (Canon Fundazioa). Epea: 2015/09/15
Udako euskara barnetegiak
Uda Ikastaroak unibertsitate publikoetan
Doako online Ikastaroa: Hacking Etikoa(Segurtasun Informatikoa) Mondragon Unibertsitatean. Epea: 2015/09/01
Graduondoko bekak Mapfre Fundazioa: aseguru eta gizarte-aurreikuspenak. Epea: 2015/09/25

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas Masters of Design and Innovation 2016 en el IED Madrid. Plazo: 23/07/2015
Becas Global Training: Programa para realizar prácticas extranjero. Plazo: 27/07/2015
Becas Crea - Creanavarra Centro Superior de Diseño. Plazo. 21/08/2015
Becas para estudios postgrado - Deloitte. Plazo: 11/09/2015
Becas investigación en Japón - Fundación Canon. Plazo: 15/09/2015
Barnetegis de euskera en verano
Cursos de verano en universidades públicas
Curso online gratuito: Hacking ético (Seguridad Informática) Universidad Mondragon. Plazo: 01/09/2015
Becas postgrado Fundación Mapfre: seguros y previsión social. Plazo: 25/09/2015

Etxebizitzaren alertak

Etxebide: 32 etxebizitza sozial Santurtzin. Epea: 2015/09/18
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak. Epea: 2015/10/16
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebidenen
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Etxebide. Adjudicación de 32 viviendas sociales Santurtzi. Plazo: 18/09/2015
Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati. Plazo: 16/10/2015
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias... en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Fulbright Bekak: Estatu Batuetako unibertsitateetarako gaztelaniako irakurleak. Epea: 2015/07/22
Praktikak Fundación SEPI - Red Eléctrica de España-n. Epea:2015/07/31
Gazte Profesionalak programa The World Banken. Epea: 2015/07/31
Bizikleta muntatzaileak Holandan. Epea: 2015/09/31
Laguntza soziosanitariorako langileak Erresuma Batuan. Epea: 2015/08/01
Praktikaldia Hizkuntza Modernoen Europar Zentroan. Epea: 2015/08/31
Praktika ordainduak Europar Batasuneko Justizia Auzitegian. Epea: 2015/09/30
Geologoak Nafarroako Gobernuan. Epea: 2015/07/30
Global Experiencen START praktikaldiak unibertsitateko ikasleentzat. Epea: 2015/07/31
Bitartekari-ikerlariak Medialab Prado kultura digitalaren zentrorako. Epea: 2015/08/04
Gazte ekintzaileek Bizkaian enpresak sortzeko laguntzak . Epea: 2015/07/14
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job
'Tu trabajo EURES-FSE' laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Lectores/as de español para universidades de Estados Unidos (Becas Fulbright). Plazo: 22/07/2015
Prácticas Fundación SEPI - Red Eléctrica de España. Plazo: 31/07/2015
Programa Jóvenes Profesionales en The World Bank. Plazo: 31/07/2015
Montadores de bicicletas para Holanda. Plazo: 31/09/2015
Personal apoyo para asistencia sociosanitaria Reino Unido. Plazo: 01708/2015
Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas. Plazo: 31/08/2015
Prácticas remuneradas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Plazo: 30/09/2015
Geólogos/as Gobierno de Navarra. Plazo: 30/07/2015
Prácticas START Telefónica Global Experience para estudiantes universitarios. Plazo: 31/07/2015
Mediadores/as-investigadores/as centro cultura digital Medialab Prado. Plazo: 04/08/2015
Ayudas jóvenes emprendedores/as para crear empresas Bizkaia. Plazo: 30/09/2015
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa. Your first EURES job
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.