Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Iraileko buletina, 5 Zk.

Boletín de septiembre, nº5

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Ez zaitez atzean gelditu… Prestatzen jarraitu!

Ikasketak bukatu dituzu, lan-mundura jauzi egiteko prest zaude…, edo, akaso ez? Beharbada komeni zaizu profila osatzen lagunduko dizun prestakuntza aberasgarriren bat jasotzea, onuragarria izango zaizu. Prestakuntza osagarriak, normalean, ez du horrenbesteko arduraldirik eskatzen; hortaz, bitartean lana bilatzeko aukera izango duzu eta lanerako trantsizioan denborari probetxu atera ahalko diozu. (gehiago irakurri).


No te quedes atrás… Sigue formándote

Has terminado tus estudios, estás en condiciones para dar el salto al mundo laboral… ¿o no? Quizás convenga completar tu perfil con un tipo de formación que te enriquezca y te posicione de forma más ventajosa. La formación complementaria va a requerir, normalmente, una dedicación menor, haciéndola compatible con la búsqueda de empleo, y va a permitirte aprovechar ese tiempo de transición al ámbito laboral… (Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola aukeratu zer ikasi

Cómo elegir qué estudiar

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Begirale titulua atera nahi dut, non bila dezaket?

Gazteaukera webgunean aisialdirako eskolak, haien datuak eta ikastaroak dituzu. Ikastaro hauek guztiek Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren babes ofiziala dute.

Halaber, aisialdirako heziketaren inguruan zalantzak badituzu, ohiko galderak lagungarriak izango zaizkizu.

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren baitan dagoen Astialdi Foroan hainbat astialdi-eskolek eta federaziok hartzen du parte, eta ikastaroen bilatzailea dute. Bilatzailearen bidez zure intereseko ikastaroa, iraupena, hizkuntza eta lurraldea aukeratu ahal izango dituzu

FAQ gehiago ikasketei buruz

Quiero sacarme el título de monitor o monitora de tiempo libre, ¿dónde puedo encontrar la oferta formativa?

En la página Gazteaukera encontrarás información de este tipo de cursos y de las escuelas que los imparten. Todos estos cursos están reconocidos por el departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

Así mismo, si tienes alguna duda acerca de la formación de tiempo libre, consulta las preguntas frecuentes.

Astialdi Foroa es un grupo de trabajo, en el seno del Consejo de la Juventud de Euskadi, integrado por diferentes escuelas y federaciones, y tienen un buscador de cursos. Por medio del buscador podrás elegir la temática, duración, idioma y territorio histórico de tu interés.

Más FAQ sobre estudios.

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Unibertsitateko eta goi mailako ikasketak egiteko Eusko Jaurlaritzaren bekak (2015-2016 ikasturtea)
FARO bekak (2015-2017) : Nazioarteko praktikaldietarako programa unibertsitate ikasleentzat
Ikus-entzunezko komunikazio eta kazetaritzako ikasleentzako praktikak egiteko bekak ( La Caixa - Agencia EFE). Epea: 2015/09/18
Euskadiko Hizkuntza Eskola Ofizialak: 2015-2016 Ikasturterako Matrikula ofiziala. Epea: 2015/09/18
Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntzak (Eusko Jaurlaritza). Epea: 2015/09/19
Desgaitasuna duten ikasleentzako Prevent bekak (Goi mailako LH eta Uni). Epea: 2015/10/09
Ikerketa-bekak Japonian (Canon Fundazioa). Epea: 2015/09/15
Graduondoko bekak Mapfre Fundazioa: aseguru eta gizarte-aurreikuspenak. Epea: 2015/09/25

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas estudios universitarios y otros estudios superiores 2015-2016 - Gobierno Vasco.
Becas FARO (2015-2017) : Programa internacional prácticas estudiantes universitarios.
Becas de prácticas para estudiantes de comunicación audiovisual y periodismo. La Caixa - Agencia EFE. Plazo: 18/09/2015
Escuelas Oficiales de Idiomas Euskadi: matrícula oficial 2015-2016. Plazo: 18/09/2015
Ayudas para el Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador no doctor (Gobierno Vasco). Plazo: 19/09/2015
Becas Prevent para estudiantes con discapacidad (FP y Uni). Plazo: 09/10/2015
Becas investigación en Japón - Fundación Canon. Plazo: 15/09/2015
Becas postgrado Fundación Mapfre: seguros y previsión social. Plazo: 25/09/2015

Etxebizitzaren alertak

Bermeon babes ofizialeko etxebizitzak (udalaren sustapena). Epea: 2015/09/17
Etxebide: 32 etxebizitza sozial Santurtzin. Epea: 2015/09/18
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak. Epea: 2015/10/16
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebidenen
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Viviendas protección oficial Bermeo (promoción ayuntamiento). Plazo: 17/09/2015
Etxebide. Adjudicación de 32 viviendas sociales Santurtzi. Plazo: 18/09/2015
Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati. Plazo: 16/10/2015
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Administrari Laguntzaileak Debako Udalean. Epea: 2015/09/14
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleak Ingalaterra eta Eskoziako zentroetarako. Epea: 2015/09/15
Udalbiltza Partzuergoan Ikerbiltza Programako teknikaria. Epea: 2015/09/16
Hezitzaile teknikari lanpostua Artium-en, Arte Garaikidearen Euskal Museo Zentroan. Epea: 2015/09/18
Euskara teknikariak Nafarroan. Epea: 2015/09/24
Praktika ordainduak Europar Batasuneko Justizia Auzitegian. Epea: 2015/09/30
Unibertsitate-tituludun gazteentzako praktika ordainduak FAOn. Epea: 2015/12/31
Gazte ekintzaileek Bizkaian enpresak sortzeko laguntzak . Epea: 2015/07/14
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job
'Tu trabajo EURES-FSE' laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de Empleo: Auxiliares Administrativos/as en el Ayuntamiento de Deba. Plazo: 14/09/2015
Profesores/as de Primaria y Secundaria para centros de Inglaterra y Escocia. Plazo: 15/09/2015
Técnico/a del Programa Ikerbiltza del Consorcio Udalbiltza. Plazo: 16/09/2015
Técnico/a Educación Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Plazo: 18/09/2015
Técnico/a euskera en Navarra. Plazo: 24/09/2015
Prácticas remuneradas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Plazo: 30/09/2015
Prácticas remuneradas FAO para jóvenes titulados/as universitarios/as. Plazo: 31/12/2015
Ayudas jóvenes emprendedores/as para crear empresas Bizkaia. Plazo: 30/09/2015
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa. Your first EURES job
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.