Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urriko buletina, 6 Zk.

Boletín de octubre, nº6

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Betirako lanarekin amesten al duzu?

Plaza ateratzea! Ametsa? Zure helburua?Administrazio publikoan lan egiteak oposizio publikoko hautaketa-prozesua gainditzea dakar. (gehiago irakurri).


¿Sueñas con un trabajo para toda la vida?

¡Sacar plaza!, ¿un sueño?, ¿tu gran objetivo? Trabajar en las administraciones públicas requiere superar el proceso de selección de la oposición pública. (Leer más)

Nabarmenduak

Destacamos

2016an Rion egingo diren Joko Olinpikoetara joateko txartela eskuratu nahi zenuke?

Kirola eta komunikazioa atsegin dituzu? Rioko Olinpiadetan, blogari izan nahi duten 8 gazteren bila gabiltza. Irakurri ondo oinarriak eta parte hartu Gazte Olimpic Team lehiaketan (gehiago irakurri).


¿Te gustaría conseguir un pase para los Juegos Olímpicos de Río 2016?

¿Te encanta el deporte y la comunicación? Buscamos a 8 jóvenes que quieran ser bloggers en los Juegos Olímpicos de Río. Lee bien las bases y participa en el concurso Gazte Olimpic Team. (Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Azterketak arrakastaz gainditzeko jarraibideak eta aholkuak

Pautas y consejos para superar con éxito los exámenes

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Interesgarria den oposizio baten inguruko berria entzun dut. Non aurki ditzaket aurkezteko eskakizunak, prestatu beharreko gaien zerrenda edo eskabideak aurkezteko epea bezalako datuak?

Hautaketa-prozesuarekin lotutako informazio zehatz guztia deialdiaren oinarrietan aurki daiteke, hauek kasu bakoitzean dagokion aldizkari ofizialean argitaratzen dira. Komeni da oinarriak arretaz irakurtzea, izan ere deialdi bakoitzak bere ezaugarriak jasotzen ditu.

Gazteaukeran gomendioak dituzu gai honen inguruan eta, era berean, administrazioan lan egiteko lan-poltsak eta deialdiak kontsultatzeko estekak.

FAQ gehiago lanari buruz

He oído el anuncio de una oposición que me interesa. ¿Dónde puedo encontrar datos como los requisitos de acceso, lista del temario para preparar la prueba o plazo de inscripción?

Toda la información relacionada con el proceso de selección de manera detallada se puede encontrar en las bases de la convocatoria que son publicadas en el boletín oficial que corresponda. Conviene leer detenidamente las bases, ya que cada convocatoria recoge sus propias características.

En Gazteaukera encontrarás algunas recomendaciones relacionadas con este tema y, además, enlaces para acceder a bolsas de trabajo y convocatorias para trabajar en la Administración.

Más FAQ sobre trabajo.

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Prestakuntza bekak Senatuan. Epea: 2015/10/24
Unibertsitateko ikasleentzako bekak - D.Vidal eta Fernando de Amárica Fundazioa. Epea: 2015/10/27
Emakumea eta minusbaliotasuna ikerketa beka eta desgaitasuna duten ertsonei buruzko ikerlan lehiaketa. Epea: 2015/10/30
Karrera Judizialera, Fiskalera eta Idazkaritza Judizialeko Kidegora iristeko prestaketa-laguntzak. Epea: 2015/10/30
Batxilergoko 1. maila Estatu Batuetan edo Kanadan ikasteko 500 beka. Epea: 2015/11/12
BBK - Bilboko Arte Ederren Museoa ikerketa bekak. Epea: 2015/11/15
Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta laguntzak - Eusko Jaurlaritza
Unibertsitateko eta goi mailako ikasketak egiteko Eusko Jaurlaritzaren bekak (2015-2016 ikasturtea)
2016ko udan alemaneko ikastaroak Alemanian burutzeko bekak Unibertsitate ikasleei zuzenduta. Epea: 2015/12/01
Joseba Jaka Euskarazko literatura sorkuntzarako beka. Epea: 2016/01/29
Europako eta Amerikako unibertsitateetan ingeniaritzako graduondoko ikasketak burutzeko 2 beka. Epea: 2016/02/28
Tailerrak EHUn: Estresaren kudeaketa eta Harreman afektibo-sexualak. Epea: 2015/11/12
FARO bekak (2015-2017) : Nazioarteko praktikaldietarako programa unibertsitate ikasleentzat

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas de formación en el Senado . Plazo: 24/10/2015
Becas para estudiantes universitarios - Fundación D.Vidal y Fernando de Amárica. Plazo: 27/10/2015
Beca investigación Mujer y discapacidad y concurso de trabajos sobre personas con discapacidad. Plazo: 30/10/2015
Ayudas preparación acceso Carrera Judicial, Fiscal y Cuerpo de Secretarios Judiciales. Plazo: 30/10/2015
500 becas para estudiar 1º de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá. Plazo: 12/11/2015
Becas de investigación BBK - Museo de Bellas Artes. Plazo: 15/11/2015
Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios - Gobierno Vasco.
Becas estudios universitarios y otros estudios superiores 2015-2016 - Gobierno Vasco.
Becas cursos de alemán en Alemania verano de 2016 para estudiantes universitarios/as. Plazo: 01/12/2015
Beca de creación literaria en euskera ;Joseba Jaka. Plazo: 29/01/2016
Becas para realizar estudios de posgrado en ingeniería en universidades europeas y americanas. Plazo: 28/02/2016
Talleres en la UPV: Gestión del stress y Relaciones afectivo-sexuales. Plazo: 12/11/2015
Becas FARO (2015-2017) : Programa internacional prácticas estudiantes universitarios/as. Plazo: 25/09/2015

Etxebizitzaren alertak

Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa).
Azken sustapenak, epeak, albisteak … Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP).
Últimas promociones, plazos, noticias … en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Giza baliabide eta kalitate arloetako buru lanpostu bat Tuvisan. Epea: 2015/10/21
Finantza administrazioan diplomatutako erdi mailako teknikaria Gordexolako Udalean. Epea: 2015/10/22
100 beka praktika bidezko trebakuntza programa Arabako enpresetan. Epea: 2015/10/25
Unibertsitate-praktikak Alcampo supermerkatuetan. Epea: 2015/11/15
Lanpostuak Frantzian.
Unibertsitate-tituludun gazteentzako praktika ordainduak FAOn. Epea: 2015/12/31
Gizarte-ekintzailetzari saria. Epea: 2015/10/25
BIME Recruiting: Industria Sortzaileen Lan Topagunea BECen. Epea: 2015/10/29
Enpresak, enplegua eta inbertsioa sustatzeko pertsona ekintzaileei diru-laguntza. Sestaoko Udala. Epea: 2015/10/30
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job.
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan.

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Jefe recursos humanos y calidad para Tuvisa. Plazo: 21/10/2015
Técnico/a medio/a diplomado/a administración financiera Ayuntamiento Gordexola. Plazo: 22/10/2015
100 becas formación en prácticas empresas alavesas. Plazo: 25/10/2015
Prácticas universitarias en los supermercados Alcampo. Plazo: 15/11/2015
Puestos de trabajo en Francia.
Prácticas remuneradas FAO para jóvenes titulados/as universitarios/as. Plazo: 31/12/2015
Premio al emprendimiento social G5 Innova. Plazo: 25/10/2015
BIME Recruiting Foro de Empleo de Industrias Creativas en el BEC. Plazo: 29/10/2015
Ayudas a personas emprendedoras para promover la creación de empresas, el empleo y la inversión. Ayuntamiento Sestao. Plazo: 30/10/2015/
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job.
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa.

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.