Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Azaroko buletina, 7 Zk.

Boletín de noviembre, nº7

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Lan eskaintza faltsuak nola antzeman

Tamalgarria dirudien arren, azkenaldian gora egin du langabetuak liluratzeko ahaleginez lan eskaintza faltsuak eta inoiz beteko ez diren lan aukeren eskaintzak. Horregatik, ezinbestekoa da iruzurra antzematen jakitea, baita hau zabaltzeko erabiltzen diren bideak ere.

Langileak behar ditugu, zure etxetik lan egin ezazu bezalako mezuak jasotzen al dituzu zure posta elektronikoan?… (gehiago irakurri).


Detectar ofertas de trabajo falsas

Aunque nos parezca lamentable, se está produciendo un aumento de falsas ofertas de trabajo que buscan embaucar a personas desempleadas con oportunidades laborales que nunca se efectuarán. Es importante identificar el fraude y los medios de difusión que se emplean para difundirlas.

Quizás hayan llegado a tu bandeja de entrada mails con este tipo de reclamos: Necesitamos personal, Trabaje desde casa… (Leer más)

Nabarmenduak

Destacamos

Azaroaren 23an, Bilbon Gazteentzako etxebizitza, lana eta ikasketei buruzko on-line orientazioa jardunaldia egingo da. Izena eman nahi duzu?


El 23 de noviembre en Bilbao tendrá lugar la jornada: Orientación online sobre Estudios, Trabajo y Vivienda para jóvenes. ¿Te interesa inscribirte?

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bereiztu lan eskaintza faltsuak eta benetakoak

Cómo diferenciar las ofertas de empleo falsas de las reales

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin Interneten dagoen lan eskaintza benetakoa ote den?

Interneten aurki ditzakegun zenbait lan eskaintza iruzurrezkoak dira, horregatik funtsezkoa da benetakoak eta iruzurrezkoak direnak ondo bereizten jakitea.

Horretarako, honako ezaugarriak biltzen dituzten eskaintzak ez dira fidagarriak, erreparatu: diru kopuru bat aurreratzea eskatzea, oso ordutegi malguak, etxetik bertatik lan egitekoak, soldata oso erakargarriak, orotariko posta elektronikotik jasotzea, eskaintza bera denbora luzez egotea…

Zalantzarik izanez gero, onena kontratatzen duen enpresaren eta lan eskaintzaren fidagarritasuna egiaztatzea da.

Eta, benetan faltsua bada, Ertzaintzari jakinarazi eta aurkitu duzun atariaren kudeatzaileekin harremanetan jarri.

FAQ gehiago lanari buruz

¿Cómo puedo distinguir las ofertas falsas de empleo publicadas en Internet?

Algunas de las ofertas que podemos encontrar en Internet son falsas, por ello es fundamental saber distinguir aquellas que lo son de las reales.

Estas ofertas falsas suelen tener unas características que las convierten en sospechosas, fíjate si: piden adelantar una cantidad de dinero, ofrecen horarios muy flexibles, pequeños negocios para montar desde casa, sueldos muy golosos, se reciben por cuentas de correo generalistas, una misma oferta se mantiene durante tiempo muy prolongado…

Si tienes alguna duda lo mejor es comprobar la fiabilidad tanto de la oferta como de la empresa contratante.

Y, si en efecto, resulta ser falsa, conviene ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza y de los/as administradores/as del portal.

Más FAQ sobre trabajo.

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
BBK-UNESCO nazioartekotze bekak Bizkaiko gazteentzat. Epea 2015/11/18
Estatistikan graduondoko bekak Estatistikako Institutu Nazionalean. Epea: 2015-11-21
Atzerrian hizkuntza ikastaroak. DBH eta Batxilerra. Epea 2015/11/23
Folklore arloan ikertzeko beka. Euskal Dantzarien Biltzarra. Epea: 2015/11/30
2016ko udan alemaneko ikastaroak Alemanian burutzeko bekak Unibertsitate ikasleei zuzenduta. Epea: 2015/12/01<
Tene Mujika Beka: Euskal historia eta literaturaren inguruko liburu proiektuetarako. Epea 2015/12/11
Sillicon Valleyn aritzeko emakume ingeniarientzako bekakEpea: 2015-12-31
Frantziarrak ez diren unibertsitate-tituludunentzako Eiffel Bikaintasun bekakEpea: 2015-01-08
Joseba Jaka Euskarazko literatura sorkuntzarako beka. Epea: 2016/01/29
Europako eta Amerikako unibertsitateetan ingeniaritzako graduondoko ikasketak burutzeko 2 beka. Epea: 2016/02/28
UNITOUR: Unibertsitate orientaziorako azoka.
Ate irekiak Mondragon Unibertsitatean. Epea: 2016-05-31
Unibertsitateko eta goi mailako ikasketak egiteko Eusko Jaurlaritzaren bekak (2015-2016 ikasturtea).
Zarauztik Mundura, Mundutik Zarautzera ikerketa beka. Epea: 2015-12-06
Ikerketa Zientifikoaren eta Ikertzaile Gazteen CIDETEC sariak. Epea: 2016-02-15
FARO bekak (2015-2017) : Nazioarteko praktikaldietarako programa unibertsitate ikasleentzat

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas internacionalización BBK-UNESCO para jóvenes de Bizkaia . Plazo: 18/11/2015
Becas de postgrado en estadística en el Instituto Nacional de Estadística. Plazo: 21-11-2015
Cursos de idiomas en el extranjero: ESO y Bachiller . Plazo: 23/11/2015
Beca de investigación en folklore. Euskal Dantzarien Biltzarra. Plazo: 30/11/2015
Becas cursos de alemán en Alemania verano de 2016 para estudiantes universitarios/as . Plazo: 01/12/2015
Beca Tene Mujika: Proyectos libros sobre historia y literatura vasca. Plazo. 11/12/2015
Becas para mujeres ingenieras en Sillicon Valley. Plazo: 31/12/2015
Becas de Excelencia Eiffel para titulados/as universitarios/as no franceses/as. Plazo. 08-01-2015
Beca de creación literaria en euskera ; Joseba Jaka. Plazo: 29/01/2016
Becas para realizar estudios de posgrado en ingeniería en universidades europeas y americanas. Plazo: 28/02/2016
UNITOUR: Salón de orientación universitaria.
Puertas abiertas en la Mondragon Unibertsitatea. Plazo: 31-05-2016
Becas estudios universitarios y otros estudios superiores 2015-2016 - Gobierno Vasco.
Beca investigación Zarauztik Mundura, Mundutik Zarautzera. Plazo: 06-12-2015
Premios CIDETEC de investigación científica y de jóvenes investigadores/as. Plazo: 15/02/2016
Becas FARO (2015-2017) : Programa internacional prácticas estudiantes universitarios/as .

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen.
Hernanin etxebizitzak alokairuan hartzeko diru-laguntzak. Epea: 2015/11/18
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa).
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes.
Subvenciones para el alquiler de viviendas en Hernani. Plazo: 18/11/2015
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP).
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikarien lan-poltsa Gipuzkoako Foru Aldundian. Epea:2015/11/26
Bide, ubide eta portuetako ingeniarien edo industria-ingeniarien lan-poltsa Getxoko Udalean. Epea: 2015/12/01
Unibertsitate-tituludun gazteentzako praktika ordainduak FAOn. Epea: 2015/12/31
Gasteizko Englegu Foroa. Epea: 2015-11-27
YUZZ programa: Gazteek sortutako oinarri teknologikoko enpresak abian jartzeko ideia lehiaketa. Epea: 2015/11/30
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak / Your first EURES job.
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan.

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de empleo de técnicos/as medios de apoyo a campañas de renta en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Plazo: 26/11/2015
Bolsa de empleo ingenieros/as de caminos, canales y puertos o industriales en el Ayuntamiento de Getxo. Plazo: 01/12/2015
Prácticas remuneradas FAO para jóvenes titulados/as universitarios/as. Plazo: 31/12/2015
Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz. Plazo: 27/11/2015
Programa YUZZ: Concurso de ideas para la creación de empresas de base tecnológica por jóvenes. Plazo: 30/11/2015
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa / Your first EURES job.
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa.

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.