Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Abenduko buletina, 8 Zk.

Boletín de diciembre, nº8

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Etxea erosteko aukerak

Etxea erostea, akaso, inoiz egin dezakezun inbertsio ekonomikorik garrantzitsuena da; horregatik, aukera guztiak ondo aztertzea komeni da. Zer da hobea, etxebizitza berria ala bigarren eskukoa? Librea ala babes ofizialekoa? Maiz aukera errealei erreparatu behar diegu, ideali baino.

(gehiago irakurri)


Compra de vivienda: ¿qué posibilidades hay?

La compra de una vivienda es, posiblemente, la inversión económica más importante que vas a realizar nunca, por eso mismo conviene examinar las posibles opciones. ¿Conviene más una vivienda nueva o una de segunda mano; libre o de protección oficial? Frecuentemente hay que elegir entre las posibilidades reales, no las ideales.

(Leer más)

Nabarmenduak

Destacamos

Ikusi zenuen GazteBizHitza Durangoko Azokan? Zozketa jarri genuen abian Azokaren egunetan eta jasotako Whatssapp mezuetatik, Garazi Urretabizkaiarena suertatu zen saridun eta tablet-a eraman zuen.


¿Viste el stand GazteBizHitza en la Azoka de Durango? Durante los días de la Feria los mensajes que recibimos en nuestro Whatsapp participaban en un sorteo y el mensaje de Garazi Urretabizkaia resultó premiado con una tablet.

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bizi zeure kontura: alokatu ala erosi?

Vivir por tu cuenta: ¿alquilar o comprar?

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zein abantaila ditu Etxebiden izenak emateak?

Etxebizitza eskatzaile gisa Etxebiden izena emateak Eusko Jaurlaritzak sustatzen dituen etxebizitza promozioetan parte hartzeko aukera ematen dizu, baita ere, promozio pribatuen erosketetan, Alokabidek kudeaturiko babes ofizialeko alokairu promozioetan, eta Bizigune eta ASAPen programetan.

FAQ gehiago etxebizitzari buruz

¿Qué opciones me ofrece la inscripción en Etxebide?

La inscripción en el Registro de Demandantes de Etxebide te ofrece la posibilidad de acceder a viviendas promovidas por el Gobierno Vasco y promotores privados en compra, así como a las viviendas en alquiler de protección oficial gestionadas por Alokabide, y a las viviendas de los programas Bizigune y ASAP.

Más FAQ sobre vivienda.

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Unibertsitate-tituludunentzako prestakuntzarako 10 beka Geografia Institutu Nazionalean . Epea: 2015/12/23
Odontologo gazteentzako graduondoko ikasketak burutzeko 'Proclinic' bekak . Epea: 2015/12/30
Sillicon Valleyn aritzeko emakume ingeniarientzako bekak . Epea: 2015-12-31
Frantziarrak ez diren unibertsitate-tituludunentzako Eiffel Bikaintasun bekak . Epea: 2015-01-08
Estatu Batuetako unibertsitateetan arte, humanitate eta gizarte zientzietako masterrak ikasteko bekak . Epea_ 2016/01/12
COAM - Rockwoo' Arkitekto gazteentzako beka . Epea: 2016/01/14
Joseba Jaka Euskarazko literatura sorkuntzarako beka. Epea: 2016/01/29
Unibertsitate ikasleentzako Alemanian ikasketa bidaiak egiteko diru-laguntzak . Epea: 2016/02/01
Europako eta Amerikako unibertsitateetan ingeniaritzako graduondoko ikasketak burutzeko 2 beka . Epea: 2016/02/28
Bekak eta diru-laguntzak ikusizko arteen, musikaren, arte dramatikoaren, dantzaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan. Bizkaiko Foru Aldundia . Epea: 2016/03/16
UNITOUR: Unibertsitate orientaziorako azoka .
Ate irekiak Mondragon Unibertsitatean. Epea: 2016-05-31
Unibertsitateko eta goi mailako ikasketak egiteko Eusko Jaurlaritzaren bekak. (2015-2016 ikasturtea)
Ikerketa Zientifikoaren eta Ikertzaile Gazteen CIDETEC sariak .Epea: 2016-02-15
FARO bekak : Nazioarteko praktikaldietarako programa unibertsitate ikasleentzat .(2015-2017)

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas formación para titulados/as universitarios/as en el Instituto Geográfico Nacional . Plazo: 23/12/2015
Becas para jóvenes odontólogos/as para realizar postgrados (Proclinic) . Plazo: 30/12/2015
Becas para mujeres ingenieras en Sillicon Valley . Plazo: 31/12/2015
Becas de Excelencia Eiffel para titulados/as universitarios/as no franceses/as . Plazo. 08-01-2015
Becas estudios de máster en artes, humanidades y ciencias sociales en universidades de Estados Unidos . Plazo. 12/01/2016
Beca para jóvenes arquitectos/as COAM - Rockwool . Plazo: 14/01/2016
Beca de creación literaria en euskera; Joseba Jaka .Plazo: 29/01/2016
Ayudas para realizar viajes de estudios en Alemania para estudiantes universitarios/as – Plazo: 01/02/2016 .
Becas para realizar estudios de posgrado en ingeniería en universidades europeas y americanas . Plazo: 28/02/2016
Becas y Ayudas en las modalidades de Artes Visuales, Música, Arte Dramático, Danza y Gestión Cultural. Diputación Foral de Bizkaia . Plazo: 16/03/2016
UNITOUR: Salón de orientación universitaria .
Puertas abiertas en la Mondragon Unibertsitatea . Plazo: 31-05-2016
Becas estudios universitarios y otros estudios superiores 2015-2016 - Gobierno Vasco .
Premios CIDETEC de investigación científica y de jóvenes investigadores/as . Plazo: 15/02/2016
Becas FARO (2015-2017) : Programa internacional prácticas estudiantes universitarios/as .

Etxebizitzaren alertak

Hondarribian etxebizitza hutsen alokairua merkatuan jartzeko diru-laguntzak . Epea: 2015/12/31
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen .
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa) .
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones de apoyo alquiler de viviendas vacías Hondarribia .Plazo: 31/12/2015
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes .
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP).
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lanpostuak Arriaga Antzokian. Epea: 2015/12/21
Informatikarien lan-poltsak Donostiako Udal Informatika Zentroan . Epea: 2015/12/22
Gizarte-hezitzaileen lan-poltsa Orkoiengo Udalean . Epea: 2015/12/22
Etxez etxeko laguntzaileen lan-poltsa Gatikako Udalean . Epea: 2015/12/22
Administrarien lan-poltsa Gipuzkoako Foru Aldundian . Epea: 2015/12/23
Plazak Errioxako Osasun Zerbitzua . Epea: 2015/12/23
Galesen egonaldi artistikoa, Tosta enbaxada ibiltariaren baitan. Donostia 2016 . Epea: 2015/12/30
Unibertsitate-tituludun gazteentzako praktika ordainduak FAOn . Epea: 2015/12/31
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job .
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan .

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Puestos en el Teatro Arriaga . Plazo: 21/12/2015
Bolsas empleo informáticos/as en el Centro Informático Municipal de San Sebastián . Plazo: 22/12/2015
Educador/a social Ayuntamiento Orkoien . Plazo: 22-12-2015
Bolsa empleo de auxiliares domiciliarios Ayuntamiento Gatika . Plazo: 22/12/2015
Bolsa de empleo de administrativos/as Diputación Gipuzkoa . Plazo: 23/12/2015
Plazas Servicio Riojano de Salud . Plazo: 23/12/2015
Residencia artística en Gales, dentro de la embajada itinerante Tosta. - Donostia 2016 – . Plazo: 30/12/2015
Prácticas remuneradas FAO para jóvenes titulados/as universitarios/as . Plazo: 31/12/2015
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job .
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa .

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.