Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urtarrileko buletina, 9 Zk.

Boletín de enero, nº9

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Ikasketak hautatzea erabaki garrantzitsua da, aukerarik egokiena hartzeko aukera guztiak ondo aztertu behar dira. Hala ere, ulergarria da zalantzak sortzea; aukeratutako ikasketek norberaren etorkizuna baldintzatu dezakete nolabait (etorkizun profesionala, lagun berriak, bizitokia aldatu,…), honek guztiak gure aukeran eragin kaltegarria izan dezake.

(gehiago irakurri)


Elegir los estudios a realizar es una decisión importante, hay que sopesar bien las distintas opciones para tomar la opción adecuada. Pero lógicamente surgen dudas; el futuro de una persona puede estar en buena medida condicionado por los estudios elegidos (futuro profesional, nuevas amistades, cambio del lugar de residencia,…) todo esto puede provocar una tensión poco favorable para decidir con acierto.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola aukeratu zer ikasi ?

Cómo elegir qué estudiar

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Batxilergoa aurten amaituko dut eta oraindik ez dakit gero zer ikasi.

Ohikoa izaten da ikasketak aukeratzen hasi beharra eta ez jakitea zer aukeratu, datuen arabera lautik hiruk kurtso hasieran oraindik ez daki zer egingo duen. Izan ere, aukerak asko dira; urtez urte eskaintza handituz doa eta arlo beraren barruan hamaika aukera dago. Zeri erreparatu, orduan? (Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz

Este año finalizo bachiller y todavía no sé qué estudiar después.

A menudo nos toca empezar a elegir los estudios y no sabemos qué elegir, según los datos, a principios de curso, tres de cada cuatro estudiantes aún no sabe qué camino escoger. Y, no es de extrañar, ya que la oferta de los estudios se ha multiplicado y dentro de un mismo sector tenemos opciones diversas. Pero, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? (leer más )

Más FAQ sobre estudios.

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Joseba Jaka Euskarazko literatura sorkuntzarako beka . Epea: 2016/01/29
Laneko arriskuen prebentzioan I+G bekak . Epea: 2016-03-24
Unibertsitate Orientaziorako Azokak. Euskal Herriko Unibertsitatea . Epea: 2016-02-06)
Ate irekiak Mondragon Unibertsitatean . Epea: 2016-05-31
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko bekak (Emakunde) . Epea: 2016-02-10
Txinan ikasteko Fundación ICO bekak . Epea: 2016-02-18
Estatu Batuetan izango den Benjamin Franklin Udako Institutuan parte hartzeko beka . Epea: 2016-02-26
Ipar Amerika eta Asia-Pazifikoko unibertsitateetan graduondoko ikasketak burutzeko bekak . Epea: 2016-04-04
Europan graduondoko ikasketak burutzeko bekak . Epea: 2016/02/08
Alemaniako unibertsitateetan ikasteko beka . Epea: 2016-03-01
Nazioarteko unibertsitate-ikasleentzako Bocconi bekak Italian . Epea: 2016-05-03
Atzerrian graduondoko ikasketak burutzeko bekak - Rafael del Pino Fundazioa . Epea: 2016-02-03
Europako eta Amerikako unibertsitateetan ingeniaritzako graduondoko ikasketak burutzeko 2 beka . Epea: 2016/02/28
Unibertsitate ikasleentzako Alemanian ikasketa bidaiak egiteko diru-laguntzak . Epea: 2016/02/01
Bekak eta diru-laguntzak ikusizko arteen, musikaren, arte dramatikoaren, dantzaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan. Bizkaiko Foru Aldundia . Epea: 2016/03/16
Ikerketa Zientifikoaren eta Ikertzaile Gazteen CIDETEC sariak .Epea: 2016-02-15
FARO bekak : Nazioarteko praktikaldietarako programa unibertsitate ikasleentzat .(2015-2017)

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Beca de creación literaria en euskera; Joseba Jaka Plazo: 29/01/2016 . Plazo: 29/01/2016
Becas I+D en prevención de riesgos laborales . Plazo: 24-03-2016
Ferias de orientación universitaria. Universidad del País Vasco . Plazo: 06-02-2016
Puertas abiertas en la Mondragon Unibertsitatea . Plazo: 31-05-2016
Becas investigación igualdad de mujeres y hombres; Emakunde . Plazo: 10-02-2016
Becas Fundación ICO para estudiar en China . Plazo: 18-02-2016
Beca para participar en el Instituto de Verano Benjamín Franklin en Estados Unidos . Plazo: 26-02-2016
Becas estudios de postgrado en universidades América del Norte y Asia-Pacífico . Plazo: 04-04-2016
Becas para estudios de posgrado en Europa . Plazo: 08-02-2016
Becas para estudiar en universidades de Alemania . Plazo: 01-03-2016
Becas Bocconi para estudiantes universitarios/as internacionales en Italia . Plazo: 03-05-2016
Becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero Fundación Rafael del Pino . Plazo: 03-02-2016
Becas para realizar estudios de posgrado en ingeniería en universidades europeas y americanas . Plazo: 28/02/2016
Ayudas para realizar viajes de estudios en Alemania. Plazo: 01/02/2016
Becas y Ayudas en las modalidades de Artes Visuales, Música, Arte Dramático, Danza y Gestión Cultural. Diputación Foral de Bizkaia . Plazo: 16/03/2016
Premios CIDETEC de investigación científica y de jóvenes investigadores/as . Plazo: 15/02/2016
Becas FARO (2015-2017) : Programa internacional prácticas estudiantes universitarios/as .

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen .
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa) .
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes .
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP).
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Praktikak Europako Batzordean unibersitateko gradudunentzat Epea: 2016-01-29.
Diseinatzaileen lan-poltsa Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan . Epea: 2016-01-29
Plazak Izapidetze Prozesal eta Administratiboko Kidegoan . Epea: 2016-02-01
Plazak Laguntza Judizialeko Kidegoan . Epea: 2016-02-01
Plazak Espainiako Bankuan . Epea: 2016-02-03
Lan-poltsak Tuterako Udalean . Epea: 2016-02-05
Atarrabiako Amalur haurreskolako zuzendari lanpostua . Epea: 2016-02-07
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job .
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan.

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Prácticas en la Comisión Europea para graduados/as universitarios/as . Plazo: 29-01-2016
Bolsa de empleo de diseñadores/as en el Consejo de la Juventud de Euskadi . Plazo: 29/01/2016
Plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa .Plazo: 01-02-2016
Plazas Cuerpo de Auxilio Judicial .Plazo: 01-02-2016
Plazas en el Banco de España . Plazo: 03-02-2016
Bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Tudela .Plazo: 05-02-2016
Director/a de de la Escuela Infantil Amalur de Villava .Plazo: 07-02-2016
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa; Your first EURES job .
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa .

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletón, accede a esta dirección.