Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Otsaileko buletina, 10 Zk.

Boletín de febrero, nº10

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Industri ingeniarientzako ikerketa beka Epea: 2016-02-29
Donostiako Zinema eta Giza Eskubideen Gazteen Nazioarteko Topaketan parte hartzeko deialdia Epea: 04/03/2016
BEINT programa: Naziortekotze bekak Eusko Jaurlaritza
Epea: 2016--03-21
Europan zehar bidaiatzeko Schwarzkopf bekak gazteentzat Epea: 2016-03-01
LHko zikloetan sartzeko proba
Epea: 2016-03-04

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Beca de investigación para ingenieros/as industriales Plazo: 29-02-2016
Convocatoria para participar en el Encuentro Juvenil Internacional de Cine y Derechos Humanos en San Sebastián Plazo: 04/03/2016
Programa BEINT: Becas de Internacionalización Gobierno Vasco Plazo: 21-03-2016
Becas Schwarzkopf para viajar por Europa para jóvenes Plazo. 01-03-2016
Prueba de acceso a Ciclos Formativos de FP Plazo: 04-03-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Piano-irakasle lanpostu 1 Gasteizko Luis Aramburu Udal Musika Eskolan Epea: 2016-03-08
Bizkaiko Administrazio Bereziko Eskalako teknikarien lan-poltsa Epea: 2016-03-09
Unibertsitateko erdi mailako tituludun lanpostuak (Laneko Arriskuen Prebentzioa) betetzeko lan-poltsa Nafarroan Epea. 2016-03-04
Etorkizuna elkarrekin eraikiz: Tituludun gazteentzako ekintzailetza proiektua Epea: 2016-03-15

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo.
Bolsas de trabajo.
Profesor/a de piano Escuela Municipal de Música Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz Plazo: 08-03-2016
Bolsa técnicos/as de la Escala de Administración Especial de Bizkaia Plazo: 09-03-2016
Bolsa de empleo titulado/a universitario/a de grado medio (Prevención de Riesgos Laborales) en Navarra Plazo: 04-03-2016
Construye con nosotros el futuro: Proyecto de emprendimiento para jóvenes titulados/as Plazo: 15/03/2016

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Tituluduna naiz baina ez dut esperientziarik. Niretzako moduko programarik badago?

Lehen Aukera laguntza-deialdi bat da 30 urtetik beherako gazte langabeak euskal enpresetan praktiketan kontratatzeko; horretarako, ez dute lan-esperientziarik izan behar beren tituluaren arloan, edo esperientzia gutxi izan behar dute. (Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz

Soy recién titulado o titulada y no tengo experiencia. ¿Hay algún programa específico para mí?

Lehen Aukera es una convocatoria de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes, menores de 30 años, en situación de desempleo y sin previa o escasa experiencia laboral en empleos relacionados con su titulación, por las empresas vascas. (leer más )

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lana bilatzeko zenbait pauso

Claves para encontrar trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Osagai emozionala lana bilatzeko orduan

Etsipena, gogaitzea, amorrua, segurtasun eza… hemen ditugu langabezian dagoen pertsona batek senti ditzakeen emozioetako batzuk. Hala ere, frogatuta dago emozio baikorrak izateko joera duten pertsonek lana modu eraginkorragoan bilatzen dutela; ondorioz, emozio ezkorrak biltzen dituzten egoeran dauden pertsonek baino arrakasta handiagoa izan ohi dute. Hori dela eta, abantaila honetaz baliatzea proposatu nahi dizugu: emozioak lan bilaketan laguntzeko eraldatu, jarrera baikorrak aukera berriei lekua egiteko parada ematen baitu.

(gehiago irakurri)


El componente emocional en la búsqueda de empleo

Desilusión, aburrimiento, rabia, inseguridad… son algunas de las emociones que pueden acompañar a la persona en situación de desempleo. Sin embargo, está demostrado que las personas con una tendencia a experimentar emociones positivas buscan trabajo de manera más activa y tienen más éxito que aquellas con estados emocionales negativos. Así que te proponemos aprovechar esta ventaja: transformar las emociones en aliadas para encontrar trabajo, puesto que una actitud positiva puede generar nuevas oportunidades.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.