Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Martxoko buletina, 11 Zk.

Boletín de marzo, nº11

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Kanarietako Astrofisika Institutuan astrofisika ikerketan prestakuntza jasotzeko udako bekak 2016/03/21)
BBK bekak - Praktikak enpresetan (2016/03/22)
Komunikazioko ikasleentzako moda eremuan praktikak egiteko bekak (2016-04-01)
ExE programa: Irakasleen prestakuntza masterreko ikasleentzako formakuntza esperientziak
(2016-04-04)

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas de verano para formación investigación astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias (21/03/2016)
Becas BBK Prácticas en empresas (22-03-2016)
Beca prácticas en el ámbito de la moda para estudiantes de comunicación (01-04-2016)
Programa ExE: Experiencias formativas en centros para estudiantes de máster en formación del profesorado (04-04-2016)

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Suhiltzaile 60 plaza Bizkaian (2016/04/09)
Ikerbasque Research Fellows: 15 kontratu Ikertzaile Gazteentzat (04/04/2016)
Gazte Up: Gazteria eta enplegua jardunaldia - Bilbon - (2016-03-18)

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo.
Bolsas de trabajo.
60 bomberos/as en Bizkaia (09-04-2016)
Ikerbasque Research Fellows: 15 contratos para Jóvenes Investigadores/as (04/04/2016)
Gazte Up: Jornada Juventud y Empleo - Bilbao (18-03-2016)

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatiko Udalaren jabetzako etxebizitza sozialen alkilerra (2016-03-30)
Azkoitin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak (2016-04-15)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Alquiler de viviendas sociales municipales en Oñati (30-03-2016)
Ayudas para el alquiler para jóvenes en Azkoitia (15-04-2016)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin dezaket zein den hemengo zein beste Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasketa-eskaintza?

Graduak, masterrak, titulu propioak eta abar unibertsitate bakoitzaren araberakoak izaten dira. Hortaz, eskaintza osoa ikusi ahal izateko unibertsitate bakoitzaren webgunean sartu beharra dago: bertan ikusi ahal izango duzu zerrenda (arloka edota Campusaren arabera sailka dezakezu). (Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz

¿Cómo podría saber cuál es la oferta de estudios de las universidades tanto de Euskadi como del resto de Comunidades Autónomas?

Los grados, masters, títulos propios…ueden variar dependiendo de la oferta formativa de cada universidad. Por ello, lo más adecuado es visitar las páginas web de cada una de las universidades: en ellas se puede consultar el listado de los estudios que ofrecen (con la posibilidad de acotar la búsqueda por temática o Campus). (leer más )

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Master bat hautatzeko zer hartu behar da kontuan ? (gaztelaniaz)

¿Qué se debe tener en cuenta para elegir un Master?

Nabarmenduak

Destacamos

Masterra egiteak merezi al du?

Gradua bukatu eta merkatuko lan-eskaintzak zure aurreikuspenak bete ezean, masterra egitea hausnartzen ari al zara? Lan-munduan garaile sartzeko trebakuntza hobetu nahi duzu, jakina. Lehenik eta behin, gustuko duzun eta zure interesekoa den lan-eremua zehaztu; graduondoko formakuntza lan-etorkizunari begira zubitzat hartzen baduzu oso argi izan behar duzu zeintzuk diren espezializatzeko arrazoiak, are gehiago zertan.

(gehiago irakurri)


¿Merece la pena hacer un master?

Si has terminado tu grado y la oferta laboral no se adecua a tus expectativas, quizás estás pensando en hacer un máster. Sin duda, buscas mejorar tu capacitación para hacer una entrada triunfante en el mundo laboral. En primer lugar, centra el ámbito laboral que te gusta y te interesa; si visualizas la formación de posgrado como un puente hacia tu futuro profesional, tienes que tener claras las razones por las que quieres especializarte, y sobre todo en qué.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.