Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Otsaileko buletina, 21 Zk.

Boletín de febrero, nº21

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Europako Batasunarekin zerikusia duten gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko bekak Bizkaiko Foru Aldundian 2017-03-06
Artista gazteentzako Antonio Gala Fundazioaren bekak 2017-03-31
Txinan ikasteko Fundación ICO bekak 2017-02-13
Estatu Batuetako unibertsitateetan arte, humanitate eta gizarte zientzietako masterrak ikasteko 10 beka 2017-02-15
Doktoreentzako Estatu Batuetan ikasteko bidaia-laguntzak Fulbright - Ruth Lee Kennedy 2017-02-16
Matrikula librea: Euskadiko Hizkuntza Eskola Ofizialak 2017-02-15
Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia: Gazte Epaimahaian parte hartzeko izen-emate epea irekia 2017-03-15
Ateak zabaltzeko larunbatak - Deustoko Unibertsitatea: Bilbon eta Donostian 2017-05-06

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas para realizar estudios de especialización en asuntos relacionados con la Unión Europea en la Diputación Foral de Bizkaia 06-03-2017
Becas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala 31-03-2017
Becas Fundación ICO para estudiar en China 13-02-2017
10 becas para realizar estudios de máster en artes, humanidades y ciencias sociales en universidades de Estados Unidos 15-02-2017
Ayudas de viaje para estudiar en Estados Unidos para doctores/as Fulbright - Ruth Lee Kennedy 16-02-2017
Matrícula libre: Escuelas Oficiales de Idiomas de Euskadi 15-02-2017
Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia: Abierto el plazo de inscripción para el Jurado Joven 15-03-2017
Sábados de puertas abiertas: Universidad de Deusto: Bilbao y Donostia 06-05-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lan-poltsa: udaltzaina - Eibarko Udala 2017-02-10
Lan-poltsa: Giza-baliobideetako eta antolaketako teknikaria - Iruñeko Udala 2017-02-10
Lan-poltsa: dirubilketako administraria - Aretxabaletako Udala 2017-02-10
Ikus-entzunezko teknikaria Euskal Herriko Bertsozale Elkartean 2017-02-12
Euskara eta euskal kulturako irakurle 1 Argentinan: Etxepare Euskal Institutua 2017-02-15
Unibertsitate tituludunentzako praktikak Europako Eskualdeetako Lantaldean Belgikan 2017-03-31
Hainbat kategoriatako lan-poltsak Errioxako Osasun Zerbitzuan 2017-02-24
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de empleo: policía municipal - Ayuntamiento de Eibar 10-02-2017
Bolsa de empleo: técnico/a de recursos humanos y organización - Ayuntamiento de Pamplona 10-02-2017
Bolsa de empleo: administrativo/a de recaudación - Ayuntamiento de Aretxabaleta 10-02-2017
Técnico/a de audiovisuales en la Euskal Herriko Bertsozale Elkartea 12-02-2017
1 lector/a de lengua y cultura vascas para Argentina: Instituto Vasco Etxepare 15-02-2017
Selección para sector farmacéutico, biotecnología y dispositivos médicos para trabajar en Irlanda 31-03-2017
Prácticas para titulados/as universitarios/as en el Comité de las Regiones 31-03-2017
Bolsas de empleo de diferentes categorías en el Servicio Riojano de Salud 24-02-2017
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko Udalean 2017-11-16
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen, Bilbon eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Tituluduna naiz baina ez dut esperientziarik. Niretzako moduko programarik badago?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


Soy recién titulado/a y no tengo experiencia. ¿Hay algún programa específico para mí?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lana bilatzeko zenbait pauso

Claves para encontrar trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Rubik kuboa VS lehen enplegua

Ikasketek lana lortzeko prestakuntza eskaintzen dute baieztapenarekin ados egon zaitezke, edo ez erabat, akaso. Logikoa da pentsatzea halako ahaleginak epe laburrean emaitza ona ekarriko duela, baina Euskadiko langabezi tasa altua omen da: 16 eta 24 urte bitarteko biztanleria aktiboaren %25 ingurukoa, hain zuzen, azken zifra ofizialen arabera. Zer dela eta ez dute helburua lortzen 10.000 gaztek baino gehiagok? Zeintzuk dira enpresaren zioak gazte gogotsu eta curriculum onekoak ez kontratatzeko?

(gehiago irakurri)


Cubo de Rubik Vs primer empleo

Los estudios aportan la preparación necesaria para obtener un trabajo, quizás estés de acuerdo con esta afirmación o tal vez no del todo. Sería lógico pensar que ese esfuerzo debe verse recompensado en un breve periodo de tiempo y, sin embargo, la tasa de paro juvenil en Euskadi es alta; las últimas cifras oficiales rondan el 25% de la población activa entre 16 y 24 años. ¿Por qué más de 10.000 jóvenes no logran su objetivo?, ¿qué le impide a una empresa contratar a una persona joven con ganas y un magnífico curriculum?

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.