Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Ekaineko buletina, 25 Zk.

Boletín de junio, nº25

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Proiektu solidarioetako parte hartzaileen bidaiak finantzatzeko diru-laguntzak Gipuzkoako Foru Aldundian 2017-06-15
Musika, dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak eta erakusketen komisariotza, moda eta diseinua eta arkitekturaren arloetan prestakuntza espezializaturako bekak Gipuzkoako Foru Aldundian 2017-06-15
Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatearen hezkuntza ekintzetan parte hartzeko bekak 2017-06-12
Poloniako Wroclaw hirian egonaldi artistiko bat egiteko 2 sortzaile aukeratzeko deialdia 2017-06-19
Udako Euskal Unibertsitatea - Ikastaroak 2017-07-15
Uda ikastaroak: Euskal Herriko Unibertsitatea 2017-09-15

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Bolsas de ayuda para la financiación de viajes de participantes en proyectos solidarios en la Diputación Foral de Gipuzkoa 15-06-2017
Becas para formación especializada en música, danza, arte dramático, artes visuales, comisariado de exposiciones, moda y diseño, y arquitectura en la Diputación Foral de Gipuzkoa 15-06-2017
Becas para asistencia a las actividades académicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 12-06-2017
Selección de 2 creadores/as para llevar a cabo una residencia artística en Wroclaw, Polonia 19-06-2017
Cursos de verano - Universidad Vasca de Verano (UEU) 15-07-2017
Cursos de verano - Universidad del País Vasco 15-09-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lan-poltsak Iruñeko Udaleko Haur Eskoletan: Zuzendaria, garbikeratako laguntzailea eta sukaldaria 2017-06-14
Lan-poltsa: administraria: Gernika-Lumoko Udala 2017-06-14
Eginkizun anitzeko langilea Etxebarriko Udalean 2017-06-22
Gazteentzako laneratze programa Gasteizen 2018-12-31

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsas de empleo en las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona: director/a, auxiliar limpieza y cocinero/a. 14-06-2017
Bolsa de empleo: administrativo - Ayuntamiento de Gernika-Lumo 14-06-2017
Oficial/a de cometidos múltiples en el Ayuntamiento de Etxebarri 22-06-2017
Programa de inserción laboral para jóvenes en Vitoria-Gasteiz 31-12-2018

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Azkoitin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-06-20
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-06-13
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Eibarren gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-11-16
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Azkoitia 20-06-2017
Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñaki 13-10-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuuntamiento de Eibar 16-11-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Udan euskara ikasi nahi dut, zeintzuk dira dauden aukerak?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Quiero aprender euskera en verano, ¿qué opciones hay?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Zurekin hitz egin nahi dut (Mintzalaguna)

Mintzalaguna, el programa para practicar euskera (vídeo en euskera)

Nabarmenduak

Destacamos

Dirurik gastatu gabe hizkuntzak praktikatzeko 8 eredu

Hizkuntzak ikastea eta klasera joatea batera joan ohi dira, baina ez da aukera bakarra, beste eredu batzuk existitzen dira mintzaira praktikatzeko, guztiz doakoak direnak; jarraian aurkeztuko dizkizugu 8 eredu alternatibo (edo osagarri):

(gehiago irakurri)


8 formas de practicar idiomas sin gastar dinero

Aprender idiomas e ir a clase suelen ir de la mano, pero no es la única opción, existen otras posibilidades totalmente gratuitas para practicar la lengua; te presentamos a continuación ocho métodos alternativos (o complementarios):

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.