Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Iraileko buletina, 27 Zk.

Boletín de septiembre, nº27

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
'Canon Foundation' Japonian ikertzeko bekak 2017-09-15
CNNn kazetaritzako praktika profesionalak Londresen 2017-11-01
Santiago Onaindia' ikerketa beka (euskal literatura) 2017-09-29
Hasiz Hazi Beka: ekintzaileentzako Kabiene Elkarteak duen elkarlan-gunean egonaldirako beka Usurbilen 2017-09-30
Unibertsitate ikasleentzako IKASIKER lankidetza-bekak 2017-10-02
Mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak 2017-10-02
Atzerriko unibertsitateetan eta goi-mailako zentroetan euskara irakasteko prestakuntza ikastaroa 2017-10-06
Unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko diru-laguntzak 2017-12-31
Biologia molekularreko ikerketa saria Carmen eta Severo Ochoa Fundazioan 2017-10-13
Ignacio H. de Larramendi' osasunaren sustapenean eta aseguruetan ikerketarako diru-laguntzak 2017-10-13
'Repsol Fundazioa' Lanbide Heziketarako bekak 2017-10-16
Matrikula ofiziala: Euskadiko Hizkuntza Eskola Ofizialak 2017-09-18
Euskara ikasteko diru-laguntzak Bediako Udalean 2017-09-29
Helduen euskalduntzea sustatzeko dirulaguntzak Arabako Foru Aldundia 2017-09-29
Euskara ikasteko diru-laguntzak Tolosako Udalean 2017-09-30
2017-2018 ikasturtean zehar Udako Euskal Unibertsitatean (UEU) ikastaroak egiteagatik bekak Mallabiko Udalean 2018-09-30
Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak Irungo Udalean 2017-10-05
Euskara ikasketak eta ikastaroak egiteagatik diru-laguntzak Fruizko Udalean 2017-10-06
Euskara kurtsoak egiteko diru-laguntzak Basaurin 2017-10-10
Euskara ikasteko diru-laguntzak Zumaiako Udalean 2017-10-15
Laudion euskara ikasteko diru-laguntzak 2017-10-17
Euskara ikasteko diru-laguntzak Elorrioko Udalean 2017-10-20
Euskara ikasteko diru-laguntzak Lezoko Udalean 2017-10-20
Helduek Euskara ikasteko diru-laguntzak Portugaleten 2017-10-21

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Becas de investigación en Japón 'Canon Foundation' 15-09-2017
Prácticas profesionales de periodismo en la CNN en Londres 01-11-2017
Beca de investigación 'Santiago Onaindia' (literatura vasca) 29-09-2017
Beca Hasiz Hazi: beca de estancia para personas emprendedoras en el espacio de colaboración de la asociación Kabiene en Usurbil 30-09-2017
Becas IKASIKER de colaboración para estudiantes universitarios/as 02-10-2017
Ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de estudiantes con especiales dificultades de movilidad 02-10-2017
Curso de formación para la enseñanza del euskera en universidades y centros superiores del exterior 06-10-2017
Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores 31-12-2017
Premio de investigación en biología molecular en la Fundación Carmen y Severo Ochoa 13-10-2017
Ayudas a la investigación en promoción de la salud y seguros 'Ignacio H. de Larramendi' 13-10-2017
Becas para Formación Profesional 'Fundación Repsol' 16-10-2017
Matrícula oficial: Escuelas Oficiales de Idiomas de Euskadi 18-09-2017
Ayudas para aprender euskera en el Ayuntamiento de Bedia 29-09-2017
Ayudas económicas destinadas a incentivar la euskaldunizacion de adultos. Dip. Foral de Álava 29-09-2017
Subvenciones para el aprendizaje de euskera en el Ayuntamiento de Tolosa 30-09-2017
Becas para realizar cursos en la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) durante el ejercicio 2017-2018 en el Ayuntamiento de Mallabia 30-09-2018
Becas para el aprendizaje o la mejora del euskera en el Ayuntamiento de Irún 05-10-2017
Subvenciones por la realización de cursos de formación y estudio del euskera en el Ayuntamiento de Fruiz 06-10-2017
Subvenciones para realizar cursos de euskera en Basauri 06-10-2017
Ayudas para el aprendizaje de euskera en el Ayuntamiento de Zumaia 15-10-2017
Subvenciones para el estudio de euskera en LLodio 17-10-2017
Subvenciones para estudiar euskera en el Ayuntamiento de Elorrio 20-10-2017
Subvenciones para el aprendizaje de euskera en el Ayuntamiento de Lezo 20-10-2017
Ayudas a personas adultas para el el aprendizaje de euskera en Portugalete 21-10-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Udaltzain 4 plaza Durangoko Udalean 2017-09-19
Garbitzaile plaza 1 Orioko Udalean 2017/09/20
Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei diru-laguntzak Eibarko Udalean 2017/09/29
Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako 72 agente: Abadiño, Arrasate, Arrigorriaga, Bilbao, Basauri, Galdakao, Getxo, Mungia, Santurtzi, Pasaia, Zarautz, Zumaia 2017/10/01
Lan-poltsak Burlatako Udalean 2017/09/29 - hainbat epe
Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa Bizkaian 2017-09-15
Bizkaia Sortzailea programa: enpresa sortzaileak laguntzea 2017-09-25
Ekitea - Ekintzaileei laguntzeko plan integrala - Gasteiz 2017-10-02
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa Gipuzkoan 2017-10-17
Iurretako Enpresa Proiektuen lehiaketa 2017-10-31

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
4 plazas de agente de policía local en el Ayuntamiento de Durango 19/09/2017
1 plaza de operario/a de limpieza en el Ayuntamiento de Orio 20/09/2017
Subvenciones para desempleados/as y pensionistas con escasos recursos económicos en el Ayuntamiento de Eibar 29/09/2017
72 agentes de la escala básica de la Policía Local: Abadiño, Arrasate, Arrigorriaga, Bilbao, Basauri, Galdakao, Getxo, Mungia, Santurtzi, Pasaia, Zarautz, Zumaia 01/10/2017
Bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Burlada 29/09/2017 - varios plazos
Programa de Creación de Empresas Innovadoras en Bizkaia 15/09/2017
Programa Bizkaia Creativa: apoyo a empresas creativas en Bizkaia 25/09/2017
Emprender - Plan integral de apoyo al emprendimiento- Gasteiz 02/10/2017
Programa para el compañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial en Gipuzkoa 17/10/2017
Concurso de Proyectos Empresariales de Iurreta 31/10/2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazte Solidarioak programa: EHUko graduondoko ikasleentzako etxebitzitzen alokairua Bilbon 2017-09-15
Gazteei zuzuendutako Bermeoko alde zaharrean etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak 2017-12-31
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-10-13
Azpeitiko herrian etxebizitza alokatzeko diru-laguntzak 2017-10-15
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko udalean 2017-11-16
Gazteentzako aisialdi-lokala legeztatzeko diru-laguntzak Eibarko udalean 2017-10-20
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa Jóvenes Solidarios: alquiler de viviendas en Bilbao para estudiantes de postgrado de la UPV 15-09-2017
Subvenciones para alquiler de viviendas en la parte vieja de Bermeo dirigidas a jóvenes 31-12-2017
Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 13-10-2017
Ayudas para alquiler vivienda en Azpeitia 15-10-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017
31-10-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones destinadas a la legalización de locales de ocio para jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 20-10-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Begirale titulua atera nahi dut, non bila dezaket?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Quiero sacarme el título de monitor o monitora de tiempo libre, ¿dónde puedo encontrar la oferta formativa?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Astialdiko begirale, zuzendari edo dinamizatzaile izan nahi al duzu?

¿Quieres ser monitor/a? ¡Tómate tu tiempo para el tiempo libre!

Nabarmenduak

Destacamos

Aisialdia lanbide bilakatu

Aisialdirako formakuntzak ezinbesteko ezagutzak eskaintzen ditu haur eta gazteen aisialdian esku hartzeko metodologia dinamiko baten bitartez, non ekintza hezitzaileak kudeatu eta taldeen dinamizazio integrala garatzeko aukera digun. Berau bolondres ingurua landu nahi dutenei interesatzen zaie. Gainera, lan munduko sarbideak erraztu ditzake, eremu soziokulturalean, gizarte etxeetan edo ludoteketan; baita haur eta gazte laguntzaile kanpamentuetan, udalekuetan, aterpetxeetan eta bestelako Hezkuntza ez formaleko ekintzetan ere..

(gehiago irakurri)


Hacer del tiempo libre una profesión

La formación en tiempo libre aporta los conocimientos necesarios para intervenir en el tiempo libre infantil y juvenil a través de una metodología dinámica. Va a posibilitar gestionar actividades educativas y dinamizar grupos favoreciendo el desarrollo integral. Esto interesa a quienes precisan la preparación en el ámbito del voluntariado y también facilita el acceso al mundo laboral en ámbitos como el sociocultural en centros cívicos y ludotecas; el del acompañamiento a niños, niñas y jóvenes en campamentos, colonias, albergues y otras actividades en el marco educativo no formal.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.