Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Abenduko buletina, 30 Zk.

Boletín de diciembre, nº30

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Gazteriaren Carlomagno sari europarra 2018-01-29
La Caixa bekak: Europan graduondoko ikasketak burutzeko 65 beka 2018-02-01
Suitzan dagoen Ikerketa Nuklearrerako Europako Kontseiluan prestakuntza praktikorako bekak 2018-03-05
Unibertsitateko tituludunentzako prestakuntza bekak Cervantes Institutuan 2017-12-20
Unibertsitate tituludunentzako prestakuntza praktikorako bekaKantabriako Estatistika Institutuan 2017-12-21
'Liberbank' kirol medikuntzako ikerketa sariak 2017-12-22
Unitour 2018 Gasteizen 2018-01-18
Azterketak: EGA. Euskararen Gaitasun Agiria - 2018 2018-01-22

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 29-01-2018
Becas La Caixa: 65 becas para estudios de posgrado en Europa 01-02-2018
Becas de formación práctica para ingenieros/as en el CERN. Consejo Europeo para la Investigación Nuclear - Suiza 05-03-2018
Becas de formación para titulados/as universitarios/as en el Instituto Cervantes 20-12-2017
Becas de formación práctica para titulados/as universitarios/as en el Instituto Cántabro de Estadística 21-12-2017
Premios de investigación en medicina del deporte 'Liberbank' 22-12-2017
Unitour 2018 en Vitoria-Gasteiz 18-01-2018
Exámenes: EGA Certificado de aptitud de conocimiento de euskera 2018 22-01-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Donostiaeskola'21 - Donostiako Udal Musika eta Dantza Eskolarako lan-poltsak 2018-01-14
391 plaza Prozesu eta Administrazio Kudeaketarako 2018-01-03 − 9 plaza Euskadin
797 plaza Izapidetze Prozesal eta Administratiboko Kidegoan 2018-01-03 − 39 plaza Euskadin
Gazteak itzultzeko laguntzak 2018-01-31
Diru-laguntzak ekintzailetasuna bultzatzeko, enplegua sortzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko Urola Kostako Udal Mankomunitatean 2017-12-29

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsas de empleo para la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián - Donostiaeskola'21 14-01-2018
391 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 03-01-2018 − 9 plazas en Euskadi
797 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 03-01-2018 − 39 plazas en Euskadi
Ayudas al retorno juvenil 31-01-2018
Ayudas para el fomento del emprendimiento, del empleo y de la mejora de la competitividad en la Mancomunidad de Urola Kosta 29-12-2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteei zuzendutako Bermeoko alde zaharrean etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak 2017-12-31
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones para alquiler de viviendas en la parte vieja de Bermeo dirigidas a jóvenes 31-12-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola eman dezaket izena Etxebiden?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago etxebizitzari buruz


¿Cómo me apunto en Etxebide?

(leer más)

Más FAQ sobre vivienda.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola lortu giro ona partekatutako pisuan

Cómo convivir de buen rollo en un piso compartido

Nabarmenduak

Destacamos

Alokairuan bizitzea, goraka doan irtenbidea

Argi dago gazteriak arazoak dituela emantzipatzeko, etxe familiarretik ateratzeko desioa beti ez dator bat lan egoera egonkorrarekin. Horregatik etxea alokatzearen aukera oso baliozkoa da, bai banaka zein taldeka edota elkarrekin bizi nahi duten bikote gazteentzat.

(gehiago irakurri)


Vivir de alquiler, una solución en alza

Está claro, la gente joven tiene dificultades para emanciparse, ya que este deseo de salir del domicilio familiar no siempre va unido a la estabilidad laboral. Por ello, el alquiler de una vivienda se presenta como una opción plenamente válida, sea individualmente, en grupo o para las parejas jóvenes que quieren vivir en común.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.