Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Apirilako buletina, 34 Zk.

Boletín de abril, nº 34

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Beasaingo Udaleko gazte laguntzaileentzako bekak 2018-05-31
Vital Fundazioaren hizkuntza bekak 2018-06-22
2017-2018 ikasturtean goi mailako arte ikasketak egiteko nazioarteko mugikortasunerako programen laguntza osagarrien deialdia 2018-05-06
Ideia gazteen Haziak 2018 lehiaketa 2018-05-07
Ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako 10 beka 2018-05-07
Gazte Sortzaileak beka 2018-07-01
Euskera ikasteko laguntzak .Esteribar 2018-08-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Becas a jóvenes cooperantes del Ayuntamiento de Beasain 31-05-2018
Becas de idiomas Fundación Vital 22-06-2018
Ayudas complementarias a la movilidad internacional (curso 2017-2018), dirigida al alumnado de enseñanzas artísticas 06-05-2018
Concurso Haziak de ideas jóvenes 2018 07-05-2018
10 becas para proyectos de investigación e innovación 07-05-2018
Beca Gazte Sortzaileak 01-07-2018
Ayudas para el estudio del euskera en Esteribar 31-08-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
2 lan eskaintza CIC Energigunen Miñaon 2018-05-31
Euskara eta euskal kulturako 6 irakurle Etxepare Euskal Institutua 2018-05-05
Enpresa ideien lehiaketa, Think Big 2018 2018-05-08
Peoi lanpostu bi Lemoizen 2018-05-09
Connecting Talent' egonaldien programa: Donostian proiektuak garatzeko eta berrikuntza sustatzeko helburuarekin talentua erakartzeko programa 2018-11-30
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
2 ofertas de trabajo en CIC Energigune Miñano 31-05-2018
6 lectores/as de lengua y cultura vascas: Instituto Vasco Etxepare 05-05-2018
Concurso de ideas empresariales, Think Big 2018 08-05-2018
2 plazas de peones/as para Lemoiz 09-05-2018
Programa de residencias 'Connecting Talent': Programa de atracción de talento para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación en San Sebastián 30-11-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-12
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 12-10-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Ăšltimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin dezaket zein den hemengo zein beste Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasketa-eskaintza?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Cómo podría saber cuál es la oferta de estudios de las universidades tanto de Euskadi como del resto de Comunidades Autónomas?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola aukeratu zer ikasi

Cómo elegir qué estudiar

Nabarmenduak

Destacamos

Master bat ikastea

Bolonia Planaren ezarpenak Europear unibertsitate sistemaren berrikuntza eta bateratzea suposatu du. Graduek lizentziaturak eta diplomaturak ordezkatu dituzte eta era berean masterren ikaskuntza bultzatuko dituzte

Gradu titulua lortzeko, kreditu sistema berriak aurreikusita dauden lau kurtsoetan 240 kreditu lortu behar direla ezartzen du (Arkitektura, Medizina, Albaitaritza, Farmazia, odontología eta agronomia adarreko zenbait ingenieritza). (gehiago irakurri)


Estudiar un máster

La implantación del Plan Bolonia ha supuesto la reforma y unificación del sistema universitario europeo, los grados sustituyeron a las licenciaturas y diplomaturas, y se impulsaron los másteres.

El nuevo sistema de créditos establece obtener 240 créditos en los 4 cursos previstos para la obtención del título de Grado (excepto Arquitectura, Medicina, Veterinaria, Farmacia, Odontología y alguna Ingeniería de la rama de la agronomía).

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.