Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Irailako buletina, 38 Zk.

Boletín de septiembre, nº 38

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
#IzanZuAldaketa Gazte Boluntarioen topaketa Bilbon 2018-09-27
'Augustin Zubikarai' euskarazko nobelak sortzeko beka 2018-09-30
Mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak (2018-2019 ikasturtea - Euskadi) 2018-10-01
Unibertsitate ikasleentzako IKASIKER lankidetza-bekak 2018-10-01
Ikerkuntza eta prestakuntzarako 14 beka Reina Sofia Museoan 2018-10-02

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Encuentro #IzanZuAldaketa de personas jóvenes voluntarias en Bilbao 27-09-2018
Beca para la creación de novelas en euskera 'Augustin Zubikarai' 30-09-2018
Ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de estudiantes con especiales dificultades de movilidad (curso 2018-2019 - Euskadi) 01-10-2018
Becas IKASIKER de colaboración para estudiantes universitarios/as 01-10-2018
14 becas de investigación y formación en el Museo Reina Sofía 02-10-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Administrari plaza 1 Lemoako Udalean 2018-09-28
Lan-poltsa: administraria eta administrari laguntzailea: Ibarrako Udala 2018-09-28
Lan-poltsa: errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikaria: Gipuzkoako Foru Aldundia 2018-10-01
Psikologo 12 plaza Nafarroako Gobernuan 2018-10-03
Connecting Talent' egonaldien programa: Donostian proiektuak garatzeko eta berrikuntza sustatzeko helburuarekin talentua erakartzeko programa 2018-11-30
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
1 plaza de administrativo/a en el Ayuntamiento de Lemoa 28-09-2018
Bolsa de empleo: administrativo y auxiliar administrativo/a: Ayuntamiento de Ibarra 28-09-2018
Bolsa de empleo: técnico/a medio/a de apoyo a campañas de renta: Diputación Foral de Gipuzkoa 01-10-2018
12 plazas de psicólogo/a en el Gobierno de Navarra 03-10-2018
Programa de residencias 'Connecting Talent': Programa de atracción de talento para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación en San Sebastián 30-11-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-12
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Getxoko gazteei zuzendutako diru-laguntzak 2017 eta 2018ko etxebizitza alokairuko gastuak ordaintzeko 2018-09-28
Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-15
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 12-10-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Subvenciones a jóvenes de Getxo para el alquiler de vivienda durante los años 2017 y 2018 28-09-2018
Ayudas para el alquiler en el municipio de Azpeitia 15-10-2018
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Hauta askeko kredituak. Zer dira? Nola lor ditzaket?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Créditos de libre elección ¿Qué son? ¿Cómo puedo conseguirlos?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola hasi eta garatu unibertsitateko ikasketak

Cómo empezar y desarrollar tus estudios universitarios

Nabarmenduak

Destacamos

UNIBERTSITATE KREDITUAK (ECTS) LORTZEKO LASTERKETA

Unibertsitatean hastear bazaude, segur aski dagoeneko "unibertsitate kredituak" hitza ezagutu duzu. Ikusita izango duzu, gradu, graduondo eta ikasgai bakoitzak kreditu batzuk dituela, agian, ekintzak egiten kredituak lortu daitezkeela ere entzun duzu, baina baliteke zehazki ez jakitea zer diren edo zertarako balio duten. Berdin gerta daiteke nahiz eta ikasle berria ez izan. Unibertsitate kredituak lortzeko lasterketari gogor ekiteko, jarraian baliagarria den informazioa daukazu. gehiago irakurri


CRÉDITOS UNIVERSITARIOS (ECTS), LA CARRERA POR CONSEGUIRLOS

Si este año empiezas la universidad, seguramente ya habrás conocido la palabra "créditos universitarios", llevarás meses viendo que cada grado, cada postgrado y cada asignatura tienen un número de créditos, quizás también te hayan contado que puedes conseguir créditos haciendo actividades, pero puede que no sepas a qué se refieren exactamente ni que utilidad tienen. Lo mismo te puede ocurrir aunque lleves tiempo en la universidad. Para que podáis estar en forma en la carrera por los créditos universitarios ahí va una información que puede seros muy útil. Leer más

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.