Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urriako buletina, 39 Zk.

Boletín de octubre, nº 39

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Sancho El Sabio Fundazioaren XXI. unibertsitate-mailako ikerketa-lehiaketa 2018-10-31
Gazteria esparruko 'GazteARTEan 2018' ikerketa beka 2018-11-05
Tene Mujika beka euskal historia eta literaturaren inguruko liburu proiektuetarako 2018-12-10

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Certamen universitario de investigación Fundación Sancho El Sabio 31-10-2018
Beca de investigación en materia de juventud 'Gazte ARTEan 2018' 05-11-2018
Beca Tene Mujika para proyectos de libros sobre historia y literatura vasca 10-12-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Oposizioak Gazteizko Udalean 2018-10-30
Erizainak Holandan eta Irlandan 2018-10-31
Gazteak itzultzeko laguntzak (Atzerritik zein Estatutik Euskadira bueltatzeko)

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Oposiciones en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 30-10-2018
Enfermeros/as en Holanda e Irlanda 31-10-2018
Ayudas al retorno juvenil (Para jóvenes de Euskadi que quieran volver del Extranjero o del resto del Estado)

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Mungian bizi diren 18 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzenduta etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-30
Irurako herrian gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-12-31

Alertas Vivienda

Ayudas dirigidas a jóvenes residentes en Mungia de entre 18 y 35 años para el alquiler de viviendas 30-10-2018
Ayudas para el alquiler de vivienda para personas jóvenes en el municipio de Irura 31-12-2018

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin dezaket zein den hemengo zein beste Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasketa-eskaintza?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Cómo podría saber cuál es la oferta de estudios de las universidades tanto de Euskadi como del resto de Comunidades Autónomas?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola aukeratu zer ikasi

Cómo elegir qué estudiar

Nabarmenduak

Destacamos

STEAM: IKASKUNTZA INTEGRAL BAT

STEM… STEAM… Baliteke azkenaldian sigla hauek entzun izana. Baina, zeri buruzkoak dira? Zein da beraien esanahia? STEAMari buruz hitz egiten digutenean zeri buruz hitz egiten diguten ulertu eta jakiteko momentua heldu da. Ready? Go!

(gehiago irakurri)


STEAM: UN APRENDIZAJE INTEGRAL

STEM… STEAM… quizás hayas oído hablar de estas siglas en los últimos tiempos. Pero, ¿a qué se refieren?, vamos a ver de qué nos hablan cuando hablan de STEAM. Ready? Go!

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.