Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Azaroako buletina, 40 Zk.

Boletín de noviembre, nº 40

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

'Liberbank' kirol medikuntzako ikerketa sariak 2018-12-20
'Reporteros en la red' DBHko, batxilergoko eta LHko ikasleentzako lehiaketa 2018-01-15

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Premios de investigación en medicina del deporte 'Liberbank' 20-12-2018
Concurso para estudiantes de ESO, bachiller y FP 'Reporteros en la red' 15-01-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Sareen eta Instalazioen Mantentze Zentroko buruordea Iruñerriko Mankomunitatean 2018-11-26
Lehen eta bigarrren hezkuntzako irakalsleak Erresuma Batuan 2018-11-30
Haurreskolak Partzuergo Publikoaren Hezitzaile eta Hautagaien zerrenden irekiera eta Hezitzzaileen merituen baremazioa/birbaremazioa 2018-12-04
Gabonetan lan egiteko tailerrak: Non eta nola bilatu lana 2018-12-04
Administrari 308 plaza Bizkaiko Foru Aldundian 2018-12-14

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Subjefe/a Centro Mantenimiento Redes e Instalaciones en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 26-11-2018
Profesores/as de primaria y secundaria en el Reino Unido 30-11-2018
Apertura de listas y baremación/rebaremación de méritos del personal educativo del Consorcio Público Haurreskolak 04-12-2018
Talleres para trabajar en Navidades: Dónde y cómo buscar trabajo 04-12-2018
308 plazas de administrativo/a en la Diputación Foral de Bizkaia14-12-2018

Más alertas

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Tituluduna naiz baina ez dut esperientziarik. Niretzako moduko programarik badago?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


Soy recién titulado/a y no tengo experiencia. ¿Hay algún programa específico para mí?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lana bilatzeko zenbait pauso

Claves para encontrar trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Ez dezala zure generoak etorkizuna agindu

2018. Parkeko banku batean. Kurtsoaren hasiera. Unibertsitateko lehenengo urtea. Hasiera horri buruzko solasaldia.

(gehiago irakurri)


Que tu género no elija tu futuro

2018. En un banco de un parque. Inicio de curso. Primer año de Universidad. Se produce una conversación sobre ese pistoletazo de salida.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.