Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Abenduako buletina, 41 Zk.

Boletín de diciembre, nº 41

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

La Caixa bekak: Europan graduondoko ikasketak burutzeko 75 beka 2019-01-31
2019ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan Programa 2019-02-06
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko 3 beka 2019-02-15
Arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, dantzaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan diru-laguntzak eta bekak Bizkaiko Foru Aldundian 2019-02-21

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas La Caixa: 75 becas para estudios de posgrado en Europa 31-01-2019
Programa Juventud Vasca Cooperante - 2019 06-02-2019
3 becas de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres 15-02-2019
Becas y ayudas en las modalidades de artes plásticas y visuales, arte dramático, música, danza y gestión cultural en la Diputación Foral de Bizkaia 21-02-2019

Más alertas

Lanaren alertak

Administrari 4 plaza Oiartzungo Udalean 2018-12-26
Lan-poltsa: arkitekto teknikoa: Nafarroako Gobernua 2018-12-28
Elektrikari ofizial plaza Tolosako Tolargi enpresan 2018-12-30
10 plaza Estatuko Trafikoko Teknikarien goi mailako eskalan 2019-01-02
Lan-poltsa: ikuskatzailea: Zallako Udala 2019-01-08
Erizain 89 plaza Errioxako Osasun Zerbitzuan 2019-01-10
Osasun arloko erdi mailako teknikari 84 plaza (erizaintzako zaintza osagarriak) Errioxako Osasun Zerbitzuan 2019-01-10

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

4 plazas de administrativo/a en el Ayuntamiento de Oiartzun 26-12-2018
Bolsa de empleo: arquitecto/a técnico/a: Gobierno de Navarra 28-12-2018
Plaza de oficial/a electricista en la empresa Tolargi de Tolosa 30-12-2018
10 plazas en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico del Estado 02-01-2019
Bolsa de trabajo: interventor/a: Ayuntamiento de Zalla 08-01-2019
89 plazas de enfermero/a en el Servicio Riojano de Salud 10-01-2019
84 plazas de técnico/a medio/a sanitario/a (cuidados auxiliares de enfermería) en el Servicio Riojano de Salud 10-01-2019

Más alertas

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Batxilergoa aurten amaituko dut eta oraindik ez dakit gero zer ikasi.

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Este año finalizo bachiller y todavía no sé qué estudiar después

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola aukeratu zer ikasi

Cómo elegir qué estudiar

Nabarmenduak

Destacamos

IKASKETAK GAIZKI AUKERATZEKO 5 MODU

DBHko edo Batxilergoko ikasketak amaitu ondoren ikasten jarraitu nahi baduzu, ziurrenik aholku ugari entzungo dituzu zure inguruan: zer ikasketa hautatzea komeni zaizun, ikasketa onenak zein diren, zer den errazena edo zer ikasketak dituzten irteera gehien

(gehiago irakurri)


5 MANERAS DE ELEGIR MAL LOS ESTUDIOS

Al terminar los estudios de ESO o Bachiller quieres continuar formándote, seguramente escucharás numerosos consejos en tu entorno sobre qué estudios te conviene elegir, qué es lo mejor, qué es más fácil o qué tiene más salidas.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.