Gazteaukera logotipoa

euskadi.eus

 
Gaztebizhitza

#Etanireetxeazer?

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Gaztebizhitza
 4.  
 5. Etxebizitza
 • Instagram
Legazpiko herrian gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak
Deialdia egiten duena:
Legazpiko Udala
Baldintzak:
a)  18 eta 35 urte bitarteko adina izatea eskaerak aurkezteko epea amai­tzen den egunean. b)  Eska­tzai­leetako edo Bizikide­tza Unitatea osa­tzen duten kideetako batek ere ez izatea bere jabe­tza­ko etxebizi­tza­ren bat, salbu eta heren­tzi­a edo dohain­tza bidez eskuratutako jabe­tza osoko etxe­bizi­tza baten titularkide denean, eta kotitularitate-por­tze­ntaia % 50etik gorakoa ez denean. Era berean, salbue­tsi­ta geratuko da heren­tzi­a edo dohain­tza bidez eskuratutako etxe­bizi­tza baten edo gehiagoren jabe­tza soila denean ere, kotitularitate-por­tze­ntaia % 50etik gorakoa ez bada eta etxebizi­tza­ko partaide­tzen balioa 75.000,00 euro baino gehiagokoa ez bada.
Edukia:
Lagun­tza hauen xedea da eskaera egiten duten gazteen ohiko bizilekua izango den etxe­bizi­tza­ren alokairua ordain­tzen lagun­tzea, zati batean, bai dagoeneko etxe­bizi­tza errentan hartuta daukatenean eta baita deialdian eskaerak aurkezteko ezarritako epea amaitu eta hilabeteko epean etxebizi­tza errentan har­tze­ko konpromisoa har­tzen dutenean ere.   Etxe­bizi­tza parteka­tzen duten gazte guztiak izan ahal izango dira onuradun, baldin eta errentamendu-kontratua denek sina­tzen badute banan-banan. Kasu horretan, eska­tzai­le bakoi­tza bizikide­tza-unitatea dela ulertuko da.
Epea:
2019/10/31
Kontaktua:
Legazpiko Udala / Euskal Herria Plaza 1 /  20230 Legazpi (Gipuzkoa)
Non:
 • EUSKADI
 • GIPUZKOA
 • LEGAZPI
Iturria:
2019-05-06ko 83. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak:
 

Lagundu zabaltzen:

   
© 2018 · Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Euskadi, auzolana