Portal de Gazteaukera

Gazteaukera logotipoa

euskadi.eus

 
Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Auzolandegiak

Plazari uko egitea eta ordaindutako kuotaren itzulketa eskatzea

 • 1.- Lortutako plazari uko egitea

Behin auzolandegian plaza lortuz gero, uko egin behar badiozu, lehenbailehen jakinarazi behar diozu, idatziz, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari. E-posta: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus  Honako hauek adierazi behar dituzu: zure izena eta bi abizenak, auzolandegiaren izena eta datak eta zure NANaren zenbakia.

2.1.- Plazari uko egitea eta inskripzio-kuota itzultzea, Euskadiko eta atzerriko auzolandegietan:

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko eta atzerriko auzolandegietan izena emateko ordaindu beharreko prezio publikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen Testu Bategina onartzeko den irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren 34.6 artikuluan xedatutakoaren arabera itzuli ahalko da, hau da, prezioa ordaintzera behartutakoari egoztekoak ez diren arrazoiengatik jarduera egiterik ez dagoenean, edo zerbitzua ematen ez denean.

2.- Parte ez hartzeko arrazoia Administrazioari egotzi ezin zaionean, honakoak egiaztatu beharko dira:

2.1.- Auzolandegian parte hartzea galarazten duen zergatia honako egoera hauetakoren bat dela:

a) Gazteari auzolandegian parte hartzea galarazten dion gaixotasuna edo istripua.
b) Bigarren mailara arteko odolkide edo ezkontza-ahaide baten gaixotasuna edo heriotza.
c) Ezinbestez, arrazoiak behar bezala justifikatuta.

Beste zergati hauek ez dira aintzat hartuko: dokumentazioa ez igortzea edo epez kanpo igortzea, lana aurkitu izana, ikasketetan emaitza txarrak lortu izana, auzolandegiaren data berberetan egitekoa den beste jarduera-programaren batean plaza lortu izana, izan ere, egoera horiek prezioa ordaintzera behartuta dagoen pertsonari egoztekoak ez diren arrazoien multzotik kanpo daudela jotzen da.

2.2.- Plazari uko egitea word dokumentuan (doc, 42 kb) edo pdf formatua (pdf, 66 kb), Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariari zuzendua, auzolandegia hasi baino lehenago aurkeztu dela, ondo beteta eta sinatuta, Lurralde Historikoetako Kulturako Lurralde Zerbitzuetan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz; Kale Nagusia 85, Bilbao; Andia kalea 13, Donostia-San Sebastián) zuzenean edo 30/1992 Legean ezarritako edozein bidetatik (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena). Plazari uko egiteko orriarekin batera plazari uko egiten dion pertsonaren NANaren edo atzerritarraren identifikazio-zenbakiaren fotokopia ere aurkeztu beharko da.

2.3.- Gainera, kuota itzultzeko eskatu nahi duenak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu 2016ko urriaren 31a baino lehenago:


 aKuotaren itzulketa eskatzeko orria word formatuan (doc, 43 kb) edo pdf formatuan (pdf, 81 kb), ondo beteta eta sinatuta.
 b) Auzolandegian parte hartzea galarazten duen gorabeheraren justifikazio frogagarria aurkeztea, hala badagokio, kasuan kasuko erakunde publikoak emana.
 c) Hirugarrenaren_alta_alta de tercero (pdf, 118 kb), behar bezala beteta eta sinatuta, eta dagokion banketxe edo kutxaren zigilua duela. Hirugarren interesatua auzolandegirako izena emandako pertsona da.
 d) Auzolandegiak programan izena eman eta ordaindutako kuota itzultzeko eskatzen duen pertsonaren NANaren edo atzerritarraren identifikazio-zenbakiaren fotokopia.


3.- Behin gaztea auzolandegian hasita, ezinbestez jarraitzerik ez duenean kuota itzuli ahalko zaio, betiere ondo justifikatutako kasuetan. Halakoetan, gazteak auzolandegian parte hartzen ez duen egunen kopuruari dagokion proportzioan itzuli ahalko zaio dirua, baina egun-kopuru horrek auzolandegiaren txandak orotara irauten duenaren %50 izan beharko du gutxienez.

4.- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu zuzendariak ebazpena emango du kuota itzultzeko eskaera aurkezten den egunetik hasi eta bi (2) hilabeteko epean. Epe horretan berariazko ebazpenik eman ez badu, kuota itzultzeko eskaera ezetsitzat jo ahal izango da; nolanahi ere, bi hilabeteko epea amaitu eta gero ere eman ahalko du berariazko ebazpena.

5.- Estatuko beste autonomia erkidegoetako auzolandegietako inskripzio-kuotaren itzulketa erkidegoan erkidegoko araudietan xedatutakoaren arabera egingo da.

Jarduera bertan behera uztea Euskadiko Auzolandegietan

Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak, ikuspuntu teknikoaren aldetik edo egokitasunaren aldetik beharrezkoa dela deritzonean, bertan behera utzi ahal izango du Euskadiko Autonomia Erkidegoan egin beharreko auzolandegi bat, aldez aurretik Gazteria eta Kirol zuzendariak horren aldeko ebazpena eman ondoren.

Hori gertatzen denean, bertan behera utzitako auzolandegian inskribaturiko pertsonak beste auzolandegi batera bideratu ahalko dira, baldin horretarako aukera badago eta beti ere haien borondatez. Bestela, inskripzio-kuota itzultzeko eskubidea izango dute. Halere, ordaindutako kuota berreskuratzea dagokien pertsonek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 2014ko urriaren 31a baino lehenago, Lurralde Historikoetako Kulturako Lurralde Zerbitzuetan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz; Kale Nagusia 85, Bilbao; Andia kalea 13, Donostia-San Sebastián) zuzenean edo 30/1992 Legean ezarritako edozein bidetatik (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

a) Kuotaren itzulketa eskatzeko orria word formatuan (doc, 43 kb) edo pdf formatuan (pdf, 85 kb), ondo beteta eta sinatuta.
b) Hirugarrenaren_alta_alta de tercero (pdf, 118 kb), behar bezala beteta eta sinatuta, eta dagokion banketxe edo kutxaren zigilua duela. Hirugarren interesatua auzolandegirako izena emandako pertsona da.
c) NANaren edo atzerritarraren identifikazio-zenbakiaren fotokopia. 

Ir al inicio

2.1.- Autonomia erkidegoetan kuota itzultzea

Autonomia-erkidego bakoitzak kuota itzultzeko bere arauak ditu. Edonola ere, plazari uko egiteko idazkia nahiz ordaindutako kuotaren itzulketa eskatzeko idazkia eta eskatzen diren agiri guztiak Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzan aurkeztu beharko dira (Donostia-San Sebastián kalea 1. 01010 Vitoria-Gasteiz). Eusko Jaurlaritzak dagokion autonomia-erkidegora bideratuko du eskabide bakoitza.

Erkidego bakoitzaren kuota itzultzeko arrazoiak:

 • Andaluzia, Aragoi, Balearrak, Kanariak, Kantabria, Katalunia, Ceuta, Galizia, Gaztela eta Leon, Errioxa, Madril, eta Melilla: antolatzaileak auzolandegia bertan behera utziz gero.
 • Extremadura: auzolandegia bertan behera utziz gero, partaidearen gaixotasuna edo heriotzagatik edo bigarren mailara arteko odolkide baten heriotza
 • Gaztela-Mantxa: antolatzaileak auzolandegia bertan behera utziz gero (%100).
 • Murtzia: antolatzaileak auzolandegia bertan behera utziz gero, partaidearen gaixotasuna,  bigarren mailara arteko odolkide baten heriotza edo gaixotasuna edo lan kontratua.
 • Valentzia: antolatzaileak auzolandegia bertan behera utziz gero %100,  eta %80a partaidearen gaixotasunaren kasuan, bigarren mailara arteko odolkide baten heriotza edo gaixotasunaren kasuan. 
Azken aldaketako data:  2016/04/05
 

Lagundu zabaltzen:

   

Esteka interesgarriak

Compromiso con las personas