Aisialdiko jardueren komunikazioa

Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak 170/1985 Dekretuaren arabera arautzen dira (1985eko ekainaren 29ko 134. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua). 2020an egingo diren jardueretarako, halaber, Enpleguko eta Gizarte politiketako sailburuaren 2020ko ekainaren 10eko Aginduan ezarritakoa bete beharko da. Agindu horren bidez, haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerei berrekitea arautzen baita (2020ko ekainaren 17ko 118. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua).

Erakunde antolatzaileek jarduera egiten den lurraldeari dagokion Foru Aldundian aurkeztu beharko dute jarduerari buruzko aurretiazko jakinarazpena, I., II. eta III. eranskinetan adierazitako dokumentazioarekin:

Jarduera lurralde bat baino gehiagotan egingo bada, orduan aurretiazko jakinarazpena Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzan aurkeztu beharko da, gazteria-europa@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez.

Aurretiazko jakinarazpena dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da:

  1. Ostatu hartzeko erabiliko den lursailaren, instalazioaren edo eraikinaren jabearen edo administratzailearen baimena.
    • Horretaz gain, lursaila erabiliz gero, udalaren edo administrazio-batzarraren aldeko txostena jardueraren kokapenaren baldintzei buruz eta lursailaren plano grafikoa kokapenaren ezaugarriak eta bertara heltzeko modua jasota dituena.
    • Ibilaldirik egotekotan, zerrenda bat erantsi behar izango da ostatu-gauetako bakoitzerako datu hauekin: ostatu-gauetako bakoitzeko data, instalazio edo lursailaren izena, helbidea, herria, probintzia (lursaila erabiliz gero, udalaren txostena erantsi), jabea (erantsi baimena, erabiltze-kontratuaren kopia, erreserba edo kasu bakoitzean dagoena).
  2. Dekretuaren 2. artikuluan adierazten diren zuzendari eta begirale titulu edo diplomen kopia.
  3. I. Eranskina Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpenaren Eredua
  4. II. Eranskina Jarduera Covid-19ra Egokitzeko Plana
  5. III. Eranskina Prebentzioko eta Jarduteko Protokoloa, Covid-19 Gaitzarekin Kutsatzeko Arriskua Dagoenean edo Kutsatutakoan

Gainera, jardueraren arduradunak honako agiri hauek eduki beharko ditu: jardueran parte hartuko duten pertsona guztien Gizarte Segurantzaren bidaietarako osasun-txartelak edo antzekoak, Erantzukizun Zibileko Aseguruaren poliza, indarrean, eta adingabekoen gurasoen baimen idatziak.