Aisialdiko begirale, aisialdiko zuzendari eta gizarte eta kultura sustatzailentzako diplomak

Aisialdirako begiralea

Aisialdirako begiralea

Baldintzak

 • 18 urtetik gora izatea, edo, matrikulazio-urte barruan adin hori izatea.
 • Eskolak berak eska ditzake baldintza osagarriak.

Trebakuntza-aldi teorikoa

 • Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-jarduerak (60 ordu).
 • Talde- eta hezkuntza-prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30 ordu).
 • Animazioko teknikak eta baliabideak aisialdiko jardueretan (60 ordu).

Trebakuntza-aldi praktikoa

Haur eta gazteen aisialdiko jarduerak dinamizatzeko lanbide-praktika ez laboralen modulua (160 ordu).

Aisialdirako zuzendaria

Aisialdirako zuzendaria

Baldintzak

 • 21 urte izatea, edo matrikulazio-urte barruan adin hori izatea ikastaroaren hasieran.
 • Bigarren Heziketaldia edo horren baliokide den beste mailaren bat gaindituta izatea.
 • Eskolak berak eska ditzake baldintza osagarriak.

Trebakuntza-aldi teorikoa

 • Talde- eta hezkuntza-prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30 ordu).
 • Animazioko teknikak eta baliabideak aisialdiko jardueretan (60 ordu).
 • Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-proiektuen plangintza, antolaketa, kudeaketa eta ebaluazioa; modulu honek ondorengo prestakuntza-unitateak barne hartzen ditu:
  • Haur eta gazteen aisialdiaren testuingurua gizarte-ingurunean kokatzea (50 ordu).
  • Aisialdirako hezkuntza-proiektuen programazioa, gauzatzea eta hedapena (70 ordu).
 • Aisialdiko begiraleen taldea koordinatu eta dinamizatzea (80 ordu).

Trebakuntza-aldi praktikoa

Haur eta gazteen aisialdiko jarduerak zuzendu eta koordinatzeko lanbide-praktika ez laboralen modulua (120 ordu).

Gizarte eta kultura sustatzailea

Gizarte eta kultura sustatzailea

Baldintzak

 • 21 urte izatea edo ikasturtean zehar betetzea, beti ere, praktikak egin aurretik.
 • Goi-mailako Batxilergoko edo bigarren mailako Lanbide Heziketako titulua izatea, edo horren baliokidea, edo DBHko ikasketak bukatuak izatea. 25 urtetik gorakoek ez dituzte betekizun horiek bete behar.
 • Boluntariotza-entitate bateko partaide aktiboa izatea.

Prestakuntza teorikoa

 • Teoria arloan 75 ordu bete behar dira gutxienez. Ondorengo gaietan banatuta dago: Euskadiko gizarte, -politika, eskuduntza- eta erakunde-eremuak; suspertze soziokulturala; partehartze, elkargintza eta boluntarioen mugimendua.
 • Teknika eta baliabideen arloa 125 ordutan banatuta dago. Bertan jorratzen diren gaiak hauek dira: soziologia; gizarte-psikologia eta talde-dinamika; entitate baten kudeaketa eta antolaketa; gizartean jarduteko egitasmoak planifikatu, gauzatu, sustatu eta baloratzea; gizarte-garapenerako teknikak.

Prestakuntza praktikoa

 • Urrats hau boluntario gisa egingo da. Urratsa ondorengo moduan antolatuta dago: jarduketarako proiektua gauzatzea; proiektua gauzatzea; praktikak baloratzeko txostena egitea.

Eusko Jaurlaritzak luzatzen du Gizarte eta Kultura Sustatzailea diploma eta ikastaroak ofizialtasunez onartutako zentroetan ematen dira.