Astialdi Hezigarria Sustatzeko 2030 Euskal Estrategia

Argitalpen-data: 

Egungo trantsizio-testuinguruan (soziodemografikoa, ekologikoa eta digitala), sozializazio-prozesuei eta -eragileei eragiten dieten aldaketa sakonekin, beharrezkoa da euskal gizarteak aisialdiko hezkuntzari eustearen eta hezkuntza-aisialdiko taldeak indartzearen aldeko apustua egitea. 

2/2022 Legeak, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena, ezartzen du EAEko administrazio publikoek konpromisoa hartzen dutela Astialdi Hezigarria haurren, nerabeen eta gazteen eskubidetzat aitortzeko urratsak emateko, eta, horretarako, gazte-sistemaren baliabide -sarea indartzen du pixkanaka,  hezkuntza- aisia barne, bai eta denbora libreko hezkuntza ere, eskubideak bermatzeko tresna gisa. 

Asmo horrekin egin dugu lan hori Astialdi Hezigarria Koordinatzeko Mahaian, zeina legegintzaldi honetan eratu baita aisialdiko hezkuntza sustatzeko lankidetza publiko-sozialaren bidez. 

Gazteria Zuzendaritzarekin (Lehendakaritza) batera, Astialdi Hezigarria Koordinatzeko Mahaia osatzen dute Astialdi Sareak, Euskadiko hezkuntza-aisialdiko sareen sareak, eta Astialdi Foroa osatzen duten taldeek. Astialdi Foroa Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak sustatzen du.

Astialdi Sareak eta EGK-k Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren Haur, Nerabe eta Gazteen Batzordea ere osatzen dute. Mahai hori elkarrizketarako gune bat da  gobernuaren, haur, nerabe eta gazteen hirugarren sektoreko sareen eta haur, nerabe eta gazteen beraien artean, zeharkako politikei eta beren eskubideak benetan baliatzeari buruz, aisia hezitzailerako eskubidea barne.