Urtarrilean nabarmendutako artikuluak: aro digitaleko gorputzak: Silicon Valleyren istorioak; hezkuntza ez-formaleko erakundeetatik laneratzea; diseinua, ikusizko komunikazio-metodo gisa, genero-gaiak ikusarazteko

Argitalpen-data: 

2023ko urtarrileko artikulu nabarmenak


ALONSO GALLO, L., 2022. Cuerpos de la era digital: Historias del Silicon Valley de Herminia Gil Guerrero. Quaderns de filologia. Estudis literaris, no. 27, pp. 117-128. ISSN 1135-4178

Gil Guerreroren kontakizunetako emakume protagonistek (Historias de Silicon Valley, 2019) garai honetako arketipoa irudikatzen dute: pertsona baliagarria eta otzana, asexuatua eta itxuraz genero-desberdintasunetik at dagoena eta bere burua teknologia digitaleko enpresa handien zerbitzura atsedenik gabe esplotatzen duena. Aro digitalak eragin duen eraldaketaren ondorioz, belaunaldi gaztea depresiora, akidurara eta alienaziora daramaten inguruabarrak aztertzen ditu artikulu honek. Harreman pertsonalen sistemak ez du funtzionatzen komunikazio arin eta elkarrekikoaren bidez, baizik eta irudien bidez (sare sozialak) eta esaldi laburren trukearen bidez (txatak). Isolamendu-testuinguru horretan, emakume gazte horiek oso lotura txikia eta prekarioa dute janariarekin, eta horrek sendagaiekiko mendekotasuna eta elikadura-nahasmendu konpultsiboak sortzen ditu.


BAYARRI LÓPEZ, C. y CALVO GONZÁLEZ, S., 2022. Transiciones hacia la inserción laboral desde entidades de educación no formal: Una mirada biográfico-narrativa. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, vol. 26, no. 3, pp. 10. ISSN 1138-414X

Hezkuntza ez-formaleko, bigarren aukerako hezkuntzako edo hezkuntza alternatibetako erakundeek prestakuntza-programak eta/edo gizarte- eta lan-arloko programak garatzen dituzte eskola uztearen inguruko bizipenak eta desafekziokoak dituzten gazteentzat. Erakunde horiek bilgune bihurtu dira kide sentitzeko, nortasun-lotura izateko eta pertsonak berriz lotzeko ikasketa- eta prestakuntza-esparrutik haratago doazen bizitza-erronkei, eta, halaber, erakunde horiek, gazteek enplegua eskuratzeko trantsizioan, haiengan eragina duten eta laguntza ematen dieten  gune dira. Proiektu horren ardatza izan zen abandonua prebenitzeko eta bizitza-erronkei berriz lotzeko programek, egoera ahulean dauden eta emaitza positiboak lortzen ari diren nerabeei zuzendutakoek, dituzten ezaugarriak eta ezarpen-testuinguruak ezagutzea eta prozesua arrakastaz gainditu zuten ibilbide horietako parte-hartzaileen bizitza-historiak ikertzea. Artikulu honetan, Gijon hiriko (Asturias) gizarte- eta hezkuntza-erakunde batean parte hartzen duen neska gazte baten historia autobiografikoa garatuko dugu, azterketa narratiboa egiten duen ikuspegi metodologiko kualitatibo batetik abiatuta. Zehazki, deskribatzen dira gaur egungo krisi-testuinguruan birlotura soziolaboralaren ibilbidearen hainbat uneri buruz gazteak izandako esperientziak eta interpretazioak. Emaitzak aurkeztu ondoren, eztabaida bat eskaintzen da baldintzatzaile estrukturalak eta sistemikoak aztertzeko, eta testuinguru soziokultural konplexuetan bizi diren gazteen enplegurako trantsizioetan eragina duten hezkuntza- eta prestakuntza-programen hobekuntzak ondorioztatzeko.


MARTÍNEZ GÓMEZ DE ALBACETE, J.F., MENGUAL, I., SANTAMARÍA BLASCO, L. y ZANÓN, M.J., 2022. Identidad visual inclusiva. Taller de sensibilización en igualdad de género y diversidad sexual en contextos educativos. Educación artística: revista de investigación (EARI), no. 13, pp. 108-123. ISSN 2254-7592, 1695-8403 

Ikerketa honetan, ikuspegi artistikotik abiatuta, diseinuari erreparatzen diogu jarrera-ekintza gisa, ikusizko komunikazio-metodo gisa, hezkuntzaren bidez genero, sexualitate eta inklusibitateari buruzko gaiak eta kezkak ikusarazten jarraitzeko, eta, horrela, gizarte hobea eraikitzeko, gizarte harremanei, kulturari eta lanari dagokienez. Proiektu artistiko eta ikertzailea da, eta oinarritzen da logotipo inklusibo bat sortzean eranskin gisa, hots, ekintza performatibo artistiko, inklusibo eta pedagogiko baten elementu osagarria da. Ekintza hori sortu da ikertzaileok, gizartearen gizabanako gisa, adierazi dugun jazarpenaren aurkako konpromisoaren ondorioz. Izan ere, gizarte horretako eremu guztietan, hezkuntza barne, areagotu egin da LGTBIQ+ edo gaitasun desberdinak dituzten pertsonen aurkako jazarpena, baita emakumeei eta kolektibo horiei eragiten dieten desberdintasunak eta matxismoak ere.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke