Dokumentazio zentroko abenduko artikulu nabarmenak: IKTen erabileran genero-estereotipoak hautsi; rol maskulino patriarkalak bere horretan jarraitzen du; boomerang izenez ezagutzen den fenomenoa

Argitalpen-data: 

Innoeduca: international journal of technology and educational innovationFERNÁNDEZ MORANTE, M.C., CEBREIRO LÓPEZ, B. y CASAL OTERO, L., 2020. Capacitar y motivar a las niñas para su participación futura en el sector TIC: Propuesta de cinco países. Innoeduca: international journal of technology and educational innovation, libk. 6, 2. zk., 115-127 or.. ISSN 2444-2925

Gaur egun, IKTen (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak) eskuragarritasunari, erabilerari eta prestakuntzari buruzko genero-arrakala digitala presente dago haurren bizitzaren lehen urteetatik, baina nerabezaroan jarraituz gero, arrakala horrek etorkizuneko erabaki garrantzitsuei eragingo die. Artikulu honetan, nerabezaroan hezkuntza-arloan esku hartzeko Europako "ICT Go Girls!" proiektuaren esparruan egindako ekarpenak aurkezten ditugu, IKTen erabileran genero-estereotipoak hausteko eta neskak, etorkizunean, IKTen sektoreko enplegu-aukerak baliatzeko gai izan daitezen lortzeko. Emaitzek agerian uzten dute estereotipoak hautsi ditugula eta neskengan etorkizun profesionalari buruzko hausnarketa sakona sustatu dugula. Proiektuaren bidez, metodologia erabilgarria eskaintzen dugu ikastetxeek eta hezkuntza-komunitateek ekimen hau modu autonomoan aplikatu ahal izan dezaten.


RES. Revista Española de Sociología

MARTÍNEZ AVIDAD, M. y ALBA PÉREZ LÓPEZ, 2020. ¿Nuevas o viejas masculinidades?: El rol masculino dominante entre los adolescentes españoles. RES. Revista Española de Sociología,  libk. 29, Ezohiko 3. zk., 171-189 or. ISSN 1578-2824

Genero-berdintasunaren inguruko balio berriak gorabehera, ez dago argi belaunaldi berrien maskulinotasun-ereduan funtsezko aldaketarik lortu dutenik. Ikerketa honen helburua da aztertzea zer neurritan aldatu den ustezko gizarte berdinzaleago batean hazi diren eta hezi diren gizonen genero-rola. Horretarako, erabili da metodologia kualitatiboa, azken ikasturteetan dauden Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako nerabeekin elkarrizketa erdi-egituratuetan eta eztabaida taldeetan oinarritutakoa. Oro har, ikusten da rol maskulino patriarkalak bere horretan jarraitzen duela, zenbait aldaketa nabarmenekin, sexuen arteko harremanak eraldatu dituzten aldaketa sozial batzuen ondorioak direnak.


RES. Revista Española de Sociología

DONAT LÓPEZ, M. y MARTÍN-LAGOS LÓPEZ, M.D., 2020. Jóvenes boomerang en Andalucía; quiénes son y por qué regresan. RES. Revista Española de Sociología, libk. 29, Ezohiko 3. zk., 39-56 or. ISSN 1578-2824

Gazte batzuk emantzipatu ondoren itzultzen dira etxera, boomerang izenez ezagutzen den fenomenoa. Gazteak emantzipazioaldi bat bizi ondoren, familiaren etxera itzultzeari egiten dio erreferentzia Boomerang fenomenoak. Artikulu honetan, itzultzeko erabakian eragiten duten faktoreak, nola gertatzen den eta familia-etxera itzultzen diren andaluziar gazteen profilak aztertu nahi dira. Andaluziako gazteei buruzko inkesta bat aztertu da (2017), Andaluziako III. Gazte Plan Integrala diseinatzeko egindakoa. Emaitzek erakusten dutenez, aldagai eta egoera jakin batzuek itzultzeko probabilitatea handitzen dute –emakumea izateak, ikasten jarraitzeko asmoa izateak, indarkeriaren biktima izateak edo substantzia estupefaziente jakin batzuk ohi kontsumitzeak–, eta beste batzuek, berriz, murriztu egiten dute –urte gehiago izateak, ikasketa-maila handiagoak, kontratu finkoa izateak, bikotekide egonkorra izateak edo seme-alabak izateak–.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke