Dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak: sexu-abusuaren aurreko zaurgarritasuna; genero-berdintasuna hezkuntza zientifikoan; adingabe arau-hausleentzako hezkuntza-neurriak

Argitalpen-data: 

Cuestiones de sociología: Revista de estudios socialesCAPRIATI, A.J., WALD, G. y CAMAROTTI, A.C., 2020. Vulnerabilidad ante el abuso sexual. Aportes desde un modelo integral y comunitario de prevención. Cuestiones de sociología: Revista de estudios sociales, 22. zk., 1. or. -ISSN 1668-1584

Artikuluaren abiapuntua da kritika egitea sexu-abusuaren ikuspegi konbentzionalari; ikuspegi horrek sexu-abusua esplikaezina izango balitz bezala aurkezten du, bai eta gaixo-talde baten (gizonak gehienak) eta haien biktimen, (emakumeak eta haurrak) berezko gai gisa ere. Artikuluaren lehen zatian, adostasun globalak, datuak eta azterlanak berreskuratu genituen sexu-abusuaren problematika ezaugarritzeko. Haurren eta nerabeen eskubideak aitortzeko aurrerapenak positiboak badira ere, sexu-abusua ia ez da gizarte-arazotzat hartzen, eta ez da aintzat hartzen haren larritasuna. Artikuluaren bigarren zatian, sexu-abusua prebenitzeko moduari erreparatzen zaio. Erantzun sozial baten eraikuntzari laguntzeko, lan-eredu bat definitzen dugu, integrala eta oinarri komunitariokoa, sexu-abusuari lotutako zaurgarritasuna areagotzen duten banakako, gizarteko eta egiturazko alderdietan esku hartzeko.


INFAD. Revista de Psicología

FERNÁNDEZ CÉZAR, R. y SÁEZ GALLEGO, N.M., 2020. La percepción de la mujer en la educación científica en la educación primaria y secundaria. ¿Es equitativa o estereotipada? International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, 2. libk., 1. zk., 27-42. or., ISSN 0214-9877 

Genero-berdintasuna funtsezko alderdia da egungo gizartean, baita hezkuntza zientifikoan ere. Zientzia-eskolak dira herritarrei informazio zientifikoa helarazteko iturria. Horregatik, lan honek hezkuntza zientifikoaren alderdiak aztertzen ditu, bi hipotesi planteatuz: emakumearen presentzia urria da; generoaren pertzepzioa estereotipatua da. Bi azterlanen bidez egiaztatzen dira. Lehenengoak Zientzietako sei testulibururen ilustrazioak aztertzen ditu, LHko 5. mailako 3renak eta 6. mailako 3renak. 4 kategoria erabili ziren: osoa, partziala, taldekoa, eta ilustrazioetan agertzen ziren irudien generoaren arabera, neutroa barne. Emaitzek agerian uzten dute desberdintasun handia dagoela genero maskulinoaren eta femeninoaren irudikapenean, eta askoz ugariagoak direla gizonen irudiak. Bigarrenak DBHko ikasleek generoaren inguruan duten pertzepzioa estereotipatua den aztertzen du. Ikasleen ehuneko handi batek adierazi zuen ados zegoela zientzia-lanbideko berdintasunezko pertzepzioarekin. Estereotipoak onartzeari dagokionez, gehiago gailentzen dira DBHko ikasleen artean Batxilergoko ikasleen artean baino, eta gehiago landa-inguruneetan hiri-ingurunetan baino. Beraz, bi hipotesiak egiaztatu dira, eta ondorioztatu da genero-berdintasunari buruzko sentsibilizazio-ekintzak egin behar direla derrigorrezko etapetako hezkuntza zientifiko formalean.


Pedagogía social: revista interuniversitaria

LOZANO DÍAZ, A., CHACÓN, F. y ROITH, C., 2021. Medidas educativas con menores infractores: el caso de Alemania y España. Pedagogía social: revista interuniversitaria, 37. zk., 13. or., ISSN 1989-9742

Gazte-justiziak gazteen une psikoebolutibo eta sozialaren berezitasunak kontuan hartuta garatzen du bere esku-hartzea. Adingabe arau-hausleekin esku hartzeak bi helburu ditu: adingabea birgaitzea; berriro ez erortzea edo delitu-karrera bat hastea saihestea. Lan honetan, Europako bi herrialdetan (Alemania eta Espainia) hartutako lege- eta hezkuntza-neurriak aztertzeko metodo konparatuari jarraitzen zaio, neurri horiek egokiak diren jakiteko. Horretarako, azterketa bikoitza egiten da. Batetik, adingabeentzako legea, horren erreformak, emaitzak, printzipioak eta zigor-maila herrialde bakoitzeko adingabe arau-hauslearentzat. Bestetik, lege-esparruak ahalbidetzen dituen aukeretatik abiatuz aplikatutako hezkuntza-neurriak. Emaitzek gazteentzako bi sistema legalen ikuspegia izatea ahalbidetzen dute. Sistema horien artean alde handiak daude, eta Espainiakoa Alemaniakoa baino zigortzaileagoa da. Halaber, ikusten da operadore juridikoen erresistentzia, bai Alemanian bai Espainian, legea kaltegarriagoa egiteko. Amaitzeko, berrerortzea murrizteko eta birgizarteratze areagotzeko eraginkorrak direla frogatu duten hezkuntza- eta birgaitze-neurrien erabilera defendatzen da.

 


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke