Euskadiko 15-29 urteko pertsonen % 76,8k jarduera artistiko edo kulturalen bat egin du azken urtean

Argitalpen-data: 

Oraingo honetan, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko 15-29 urteko gazteen jarduera artistiko eta kulturalei buruzko datuen aurrerapena argitaratu du, “Euskadiko Gazteak 2020/2021” ikerketatik datozenak. Ikerketa hau lau urtekoa da, baina pandemia dela eta, 2020rako aurreikusitako galdera batzuk, hala nola jarduera artistiko eta kulturalei buruzkoak, 2021era atzeratu ziren. 2020tik 2021era egindako bi inkestei dagozkien datuak biltzen ditu txostenak.

Euskadiko 15-29 urteko pertsonen % 76,8k jarduera artistiko edo kulturalen bat egin du azken urtean. Emakumeen artean ehuneko hori gizonena baino zertxobait handiagoa da (% 79,1 eta % 74,5, hurrenez hurren), batez ere dantzaren, dantzaren edo balletaren praktikan gertatzen den aldearen ondorioz.

Adin-taldeen arabera, elkarrizketatutako pertsona gazteenak aktiboagoak dira galdetu zaizkien jarduera guztietan, eta, horren ondorioz, 15-19 urteko pertsonen % 81,2k parte hartu du jarduera artistiko edo kulturalen batean azken urtean; 20-24 urtekoen artean, ehuneko hori % 77,8koa da, eta 25-29 urtekoen artean, berriz, % 71,2koa.

Azken urtean egindako jarduera kultural edo artistiko guztien artean, argazkiak egitea da ohikoena, % 49,2k egina; aurrekoari lotuta, bideoak egitea dago bigarren lekuan (% 32,8); gazteen % 31,7k margotu eta marraztu dute azken urtean; % 24,2k musika-tresna bat jo dute; % 22,7k idatzi dute, eta % 15,9k edozein modalitatetan dantzatu dute.

Azken urtean proposatutako kultura- edo arte-jarduera bakoitza egin duten 15-29 urteko Euskadiko gazteak, sexuaren eta adin-taldeen arabera

Azken urtean egindako arte- edo kultura-jardueren bilakaeran, smartphone-ekin eta sare sozialekin lotutako jarduerek adierazle horretan duten eragin izugarria ikus daiteke. 2008an gazteen % 39,8k egiten zuen jarduera kultural edo artistiko horietakoren bat, eta 2012an gazteen erdia baino gutxiago zen (% 42,9); ehuneko horrek jauzi handia izan zuen 2016an (% 55,1), eta % 76,8ra igo zen 2021ean.

Azken urtean arte- edo kultura-jardueraren bat egin duten 15-29 urteko gazteen ehunekoaren bilakaera (%)