Dokumentazio-zentroko maiatzean nabarmendutako artikuluak: Alemaniako Lanbide Heziketako Sistema Duala nazioartekotzea; gaitasun handiko pertsonak; Instagram tresna pedagogiko gisa erabiltzea Bigarren Hezkuntzan

Argitalpen-data: 

Archivos Analíticos de Políticas Educativas=Education Policy Analysis Archives

ALEMÁN FALCÓN, J. y ASCENSIÓN  PIÑERO, M.C., 2022. La internacionalización del Sistema Dual de Formación Profesional Alemán. Factores para su implementación en otros países . Archivos Analíticos de Políticas Educativas=Education Policy Analysis Archives, vol. 30, no. 1, pp. 58. ISSN 1068-2341

Alemaniako Lanbide Heziketako Sistema Duala beste herrialde batzuetan ezartzeko planen kopuruak gora egiten du urtero, izan ere, nazioartean onarpen handia izan du, eta, prestakuntza enpresaren eta eskolaren artean konbinatzean, bere ikasleei ematen dien kualifikazio bikaina izan du bereizgarri. Artikulu honetan, sistema horren egungo egiturari eta hura arrakastaz esportatzeko beharrezkoak diren faktoreei buruzko azterlana aurkezten da. Aurretiazko ikerketetatik abiatuta, artikuluan aztertzen dira Alemaniako erakunde publikoen txostenak, dokumentu ofizialak, lege-testuak, iturri espezializatu garrantzitsuak eta ikerketa kualitatiboko beste teknika batzuen bidez lortutako informazioa. Horregatik, funtsezko beste elementu batzuen artean, honako hauek jorratzen dira: gizarte-solaskideen arteko adostasuna, prestakuntza-planak, prestatzaileen egiaztapena, enpresaz gaindiko prestakuntza-zentroak sortzea edo behatokiak ezartzea. Sistema dual hori ezartzean, lanbide-kualifikazioak enpresen ekoizpen-eskakizunetara egokitzea lortzen da, lan-merkatuari beharrezko adituak ematea, eta gazte ikasleak gizartean eta lanean integratzea.


 INFAD. Revista de Psicología

SECANILLA CAMPO, E., 2021. IE, resiliencia, mujeres y otras cuestiones a considerar en la dotación intelectual, en las altas capacidades. International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, vol. 1, no. 2, pp. 275-280. ISSN 0214-9877

Aparteko adimena, aparteko gaitasuna, supergaitasuna, talentua duten pertsonak; kontzeptu horiek eztabaida betean daude duela urte batzuetatik. Errealitatea dena da, baina kontzeptua aldatu egiten da gure herrialdearen, komunitatearen edo udalerriaren arabera, testuinguru bakoitzeko hezkuntza-politiken beharren arabera edo beste interes batzuen arabera. Zenbait sektoretan kontzeptualizazio hori gaindituta, aparteko adimena duten pertsonen artean bat datozen zenbait alderdi lantzen dira, haien konplexutasunetik eta osotasunetik, intentsitatetik, baina baita pertsonaren ikuspegi integraletik ere. Bilakaera etengabea dela kontuan hartuta, elkar ezagutzea funtsezkoa da bizitzan aurrera egiteko. Horretarako, ikerketa kualitatibo bat egin zen, gaitasun handiko pertsonei egindako elkarrizketa sakonen bidez, eta haien bizi-testigantza eskaini zen. Elkarrizketa horien azterketatik abiatuta, haien artean bat datozen ezaugarriak ikusten dira. Artikulu honetan, berezitasun horietako batzuk azaltzen dira, eta, horri esker, proposamenak egin ahal izango dira adimen intelektuala duten pertsonen autoezagutza ulertzeko eta profesionalki hobeto laguntzeko. Gaitasun handiko haur, nerabe, gazte eta helduei eta haien familiei laguntza, aholkua, antzematea eta esku-hartzea eskaintzeko.


niversidad Complutense de Madrid

VALENTÍN, L.A., 2021. Alfabetización digital con perspectiva de género: teoría y prácticas sobre el uso de Instagram como herramienta pedagógica en Educación Secundaria. Universidad Complutense de Madrid

Ikerketa honek bigarren hezkuntzako hezkuntza-errealitatea aztertzen du, zehazteko Instagram genero-ikuspegia duen tresna pedagogiko gisa ezartzea onuragarria den eta, hala bada, nola egin daitekeen. Tesiaren garapenean, proposatutako helburu orokorrei erantzuten saiatzen da egilea. Helburu horien jomuga da Instagram tresna pedagogiko gisa erabiltzeko aukerak agerian uztea, ikerketa hori egituratzen baitute. Horretarako, hiru alderdi lantzen dira: batetik, ikasleen eta irakasleen iritziak, erabilerak eta praktikak, eta bi taldeen artean dauden antzekotasunak eta desberdintasunak; bestetik, alfabetatze digitalarekin eta genero-berdintasunarekin lotutako hezkuntza-gabeziak antzematea eta aztertzea; eta, azkenik, eta lehenengo bietan oinarrituta, hezkuntza-berrikuntza planifikatzea, Instagram tresna pedagogiko gisa erabiltzeko eta ikerketan parte hartzen duten kolektiboen hezkuntza-premiei erantzuteko.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke