Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas
Gazteakuraren buletina | Boletín de Gazteaukera

2018ko ostsaileko buletina

Boletín de febrero de 2018

Azken berriak - Novedades   |   Laburrak - Breves   |   Hementxe ere bagaituzu - Estamos también en

Azken berriak

Novedades

Auzolandegiak 2018 programako kartel lehiaketa

2018ko Auzolandegietako kartel lehiaketa martxan dugu! Irudi eta lelo baten truke hegazkin bidaia zoragarri bat irabaz dezakezu! Epea: otsailak 20. #Auzolandegiak #camposdetrabajo

Concurso de carteles Campos de trabajo 2018

¡En marcha el concurso de carteles de los Campos de trabajo 2018! ¡Saca tus dotes artísticas y gana un fantástico viaje en avión! Plazo: 20 de febrero.


Gazte-txartela

Gogoratu autonomia erkidego guztietan erabil dezakezula zure Gazte-txartela.

Gazte-txartela

Recuerda que puedes utilizar tu Gazte-txartela en todas las comunidades autónomas.

GazteBizHitza

Nola prestatu atzerrira lan egitera joateko.

GazteBizHitza

Cómo puedo prepararme para ir a trabajar al extranjero.

Laburrak

Breves

Oraindik garaiz zabiltza! Otsailaren 19a bitartean izena eman dezakezu Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan. Profil ezberdinetako pertsonen beharra izaten dute Gobernuz kanpoko erakundeen proiektuetarako, adibidez: Informatika, Ingurumena, Arte ederrak, Jarduera fisikoa, Musika, Ingenieritza, Medikuntza, Frantsesa eta Ingelesa… eta beste asko. #gazteaklankidetzan

¡Todavía estás a tiempo! Hasta el 19 de febrero puedes inscribirte en el programa Juventud Vasca Cooperante. Se buscan perfiles muy diversos dependiendo de las necesidades de los proyectos, por ejemplo: Informática, Medio Ambiente, Bellas Artes, Actividad Física, Música, Ingeniería, Medicina, Inglés y Francés… y muchos más. #gazteaklankidetzan

Argiak! Kamera! Akzioa! Film laburrak, bideoak… ikus-entzunezko lehiaketak.

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Concursos de cortos, de vídeos, de audiovisuales

Auzolandegietako bideoak ikusi nahi dituzu? Udarako plan bikaina!

¿Quieres ver videos de los Campos de trabajo? ¡Sin duda, un excelente plan para verano!

Azterketen garaia gertu da. Zer egin beharko nuke azterketak gainditzeko?

Ya se acerca la fecha de los exámenes. ¿ Qué debo hacer para aprobar?

Au-pair esperientzia bat bizi nahi zenuke atzerrian? Familia batekin bizi eta umeak zaintzeko prest zaude?

¿Te gustaría vivir una experiencia como au-pair en el extranjero? ¿Te apetece vivir con una familia y cuidar de niños y niñas?

Sexu eta genero-aniztasunari buruz informazioa eta arreta ematen duten Euskadiko eta Estatuko zerbitzuak zeintzuk dira?

¿Cuáles son los servicios de información y atención para los temas relacionados con la diversidad sexual y de género de Euskadi y del Estado?

Europar Batasunetik kanpo gidatzeko asmoa duzu? Begira zein baimen behar duzun.

¿Tienes intención de conducir fuera de la Comunidad Europea? Mira el permiso que necesitas.

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 

Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Gazteaukera Facebook
Gazteaukera Twitter
Gazteaukera Bloga

Bloga
Blog

Gazteaukera youtube
Gazteaukera flickr
Gazteaukera Instagram

Hementxe ere bagaituzu:

Estamos también en:

Zure iritzia / Tu opinión

GazteBizHitza
GazteBizHitza

Gazte Informazioa

Gazte Informazioa
Gazte Informazioa

Iragarki-taula / Tablón de anuncios

Iragarki-taula
Tablón de anuncios

Lehiaketak eta zozketak / Concursos y sorteos

Lehiaketak eta zozketak
Concursos y sorteos

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzaren Gazte-kontaktuak fitxategian sartuko ditugula buletin hau zabaltzeko eta argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila, Gazteria Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gazteria@euskadi.eus.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de Juventud del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Juventud, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gazteria@euskadi.eus.