Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas
Gazteakuraren buletina | Boletín de Gazteaukera

2018ko urtarrileko buletina

Boletín de enero de 2018

Azken berriak - Novedades   |   Laburrak - Breves   |   Hementxe ere bagaituzu - Estamos también en

Azken berriak

Novedades

Euskadiko Gazteak Lankidetzan 2018 programa abian

Otsailaren 19a bitartean Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan izena eman dezakezu formulario elektroniko bidez. Animatu zaitez !

Arranca el programa Juventud Vasca Cooperante 2018

Hasta el 19 de febrero puedes inscribirte en el programa Juventud Vasca Cooperante a través del formulario electrónico. ¡Anímate !


Gazte-txartela

Ikuskizun kulturalak ( antzerki, musika, dantza, zinea…) ere eskurago Gazte-txartelarekin.

Gazte-txartela

Utiliza la Gazte-txartela también en los espectáculos culturales ( teatro, música, danza, cine…).

GazteBizHitza

Atzerrian ikasi nahi duzu? Kontsultatu non eta nola lortu beka edo laguntza bat.

GazteBizHitza

¿Quieres estudiar en el extranjero? Consulta cómo y dónde conseguir una beca o ayuda.

Laburrak

Breves

Nabarmenduak: BEINT bekak: atzerrian dauden enpresetan praktika bekak eta Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko bekak.

Destacamos: Becas BEINT de prácticas en empresas ubicadas en el extranjero y Becas de especialización en el área de Acción Exterior.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua maila berberak ezartzen ditu hizkuntza guztietarako, begiratu tituluen baliokidetzak eta homologazioak.

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas establece una serie de niveles para todas las lenguas. Mira la homologación y la equivalencia de los títulos.

Mundu osoan balia ditzakezu nazioarteko txartelek eskaintzen dizkizuten abantaila eta deskontuak: Gazte-txartela, ikasle-txartela, irakasle-txartela, Go-25 txartela eta aterpekide-txartela.

En todo el mundo puedes disfrutar de las ventajas y descuentos de los distintos carnés: Gazte-txartela: Carnés de estudiante, de profesor, Go- 25 y de alberguista.

Urte berriko gure asmoak betetzen lagun gaitzaketen 5 aholku.

5 consejos para cumplir con los propósitos de año nuevo.

Anorexia, bulimia, bigorexia, ortorexia… nora jo dezaket laguntza eske?

Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia… ¿dónde puedo acudir a por ayuda?

Adelis Galindo, aurtengo Euskadiko Gazteak Lankidetzan kartel lehiaketako irabazlearekin mintzatu gara. Kooperazioarekin duen konpromisoa itzela da!

Hemos hablado con Adelis Galindo, ganadora del concurso de carteles Juventud Vasca Cooperante. ¡Su compromiso con la cooperación es total!

25 urte bete ditu Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak eta urteurren jaiaren bideoa prest dugu.

El Programa Juventud vasca Cooperante ha cumplido 25 años y tenemos el vídeo de la fiesta de aniversario.

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 

Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Gazteaukera Facebook
Gazteaukera Twitter
Gazteaukera Bloga

Bloga
Blog

Gazteaukera youtube
Gazteaukera flickr
Gazteaukera Instagram

Hementxe ere bagaituzu:

Estamos también en:

Zure iritzia / Tu opinión

GazteBizHitza
GazteBizHitza

Gazte Informazioa

Gazte Informazioa
Gazte Informazioa

Iragarki-taula / Tablón de anuncios

Iragarki-taula
Tablón de anuncios

Lehiaketak eta zozketak / Concursos y sorteos

Lehiaketak eta zozketak
Concursos y sorteos

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzaren Gazte-kontaktuak fitxategian sartuko ditugula buletin hau zabaltzeko eta argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila, Gazteria Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gazteria@euskadi.eus.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de Juventud del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Juventud, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gazteria@euskadi.eus.