Tolosan etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak

Deialdia egiten duena:
Tolosako Udala
Baldintzak:

Ikusi Informazioan.

Edukia:

Laguntza hauen helburua da ohiko bizilekurako etxebizitzaren errenta zati batean ordaintzen laguntzea honako biztanle-talde hauei: 18 eta 35 urte bitarteko gazteak, bananduak edo dibortziatuak, amaitutako izatezko bikoteak eta guraso bakarreko familiak, baldin eta alokairu-erregimeneko etxebizitza errentan hartuta badaukate edo horretarako konpromisoa hartzen badute, dagokion deialdian eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epean.

 

Epea:

2021/11/09

Kontaktua:

UDATE. Servicio de Atención a la Ciudadnía

Plaza Zaharra 6, A

20400 Tolosa (Gipuzkoa)

etxebizitza@tolosa.eus
Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Tolosa

Iturria:
2021-09-13ko 175. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala; 2021-09-23ko 183. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Irudiak: