Euskara ikasteko diru-laguntzak Morgako Udalean

Deialdia egiten duena:
Morgako Udala
Baldintzak:

Eskaera aurkeztu eta onuradun gauzatu ahal izango dira:Morgan erroldatutako pertsonak (deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean eta aurreko 12 hilabetetan zehar etenik gabe), 2018-2019 ikasturtean eus-kara ikasketak edo ikastaroak egin dituztenak.Ikasketa eta ikastaro horiek ondoko baldíntzak bete beharko dituzte:

— HABE-k homologaturiko euskaltegi publiko zein pribatuetan egindako ikastaroak.

— Diruz lagundu ahal izango dira bai urte osoko ikastaroak (2019ko urritik 2020ko ekainera), bai eta 2020ko uztailan, abuztuan eta irailean egindako ikastaro trin- koak eta barnetegiak. Barnetegien kasuan matrikula gastuak baino ez dira diruz lagunduko eta inola ere ez estantzia, garraio eta bestelako gastuak.

— Ez dira diruz lagunduko ikastetxeek edo horko G.E.-k eskolaz kanpoko jardue-ra gisa antolatutako euskara ikastaroak. Edonola ere, ezin izango dira onuradun gauzatu, azaroaren 17ko 33/2003 Diru-laguntzen Lege Orokarren 13.2 artikuluan zehazten diren egoeran dauden pertsonek, diru-laguntzaren izaeragatík arau be-reziren bitartez salbuespena zehazten denean izan ezik.

Edukia:

Deialdi honen xedea da 2019-2020 ikasturtean euskara ikasketak eta ikastaroak egiteagatik dirulaguntzak emateko prozedura arautzea.

Epea:

2020/10/05

Kontaktua:

Morgako Udala

Lehendakari Agirre Plaza

48115 Morga (Bizkaia)

Eremua:

Euskadi

Bizkaia

Morga

Iturria:
2020-01-30eko 20 Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak:
Irudiak: