Euskararen ikaskuntzak eta euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen duten proiektuek sortutako gastuak ordaintzeko dirulaguntza

Deialdia egiten duena:
Zigoitiko Udala
Baldintzak:

1. Ondorengo baldintzakbetetzen dituzten pertsona fisikoak: 

a) Zigoitiko udalerrian erroldatuta egotea ikastaroa hasten denean eta hala segitzea amaitu arte. b) 16 urte edukitzea ikastaroan izena ematean. c) Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) onartutako euskaltegi batean edo Udako Euskal Unibertsitatean (UEU) matrikulatuta egotea. d) Gutxienez ikastaroko orduen ehuneko 80an izatea.

2. Euskaren ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzak:

Euskara sustatzen duten irabazteko asmorik gabeko entitateak, nahiz eta euskara sustatzea ez izan entitatearen xede nagusi bakarra, baldin eta entitatearen jardunak Zigoitiko udalerriari eragiten badio, egoitza bertan ez eduki arren.

Edukia:

Honakoak lagunduko dira diruz: 

- Euskara ikastaroen matrikula gastuak (udako ikastaroak, ikastaro trinkoak eta barnetegiak ere bai, 2019ko urritik 2020ko irailera egiten direnak). Ondoko gastu hauek ez dira sartzen, mota guztietako ikastaroetan: joan-etorrien gastuak, mantenu gastuak eta ostatu gastuak.

- Euskaren ezagutza eta ikaskuntzabultzatzen dituzten 2020an garatutako proiektuen antolaketak eragiten dituen gastuak.

Epea:

2020/10/30

Eremua:

Euskadi

Araba/Álava

Vitoria-Gasteiz

Iturria:
2020-02-21ko 21. ALHAO, 2020-00461
Erlaziodun Loturak: