Eibarko Udaleko ikasleentzako dirulaguntzak

Deialdia egiten duena:
Eibarko Udala
Baldintzak:
  • Eibarren etengabe erroldatuta egotea 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko maia­tza­ren 31ra bitartean.
  • 1995ko urtarrilaren 1etik 2004ko abenduaren 31ra bitartean jaiotakoak.
  • Irakaskun­tza arautuko edo lanbide-hezkun­tza alorreko ikaslea izatea. Ohiko ikasturtearen pareko iraupena duten masterrak eta doktoregoak ere diruz lagunduko dira; baita helduen hezkun­tza­rako zentro publikoetan egiten diren ikasketak ere (HHE). Lagun­tza hauetatik kanpo gera­tzen da prestakun­tza osagarria (hizkun­tzak, informatika –erabil­tzai­le ezagu­tza–, gidabaimena...).
Edukia:

«Dirulagun­tzak Ikasleei» programara zuzendutako dirulagun­tzak emateko deialdia Eibarko Udalean.

Epea:

2020/10/30

Kontaktua:

Pegora

Untzaga plaza, 1

20600 Eibar (Gipuzkoa)

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Eibar

Iturria:
2020-07-28ko 142. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak:
Irudiak: