Euskarazko udako ikastaroak: 2020-2021 ikasturtean euskara ikasteko diru laguntzak Donostiako Udalean

Deialdia egiten duena:
Donostiako Udala
Baldintzak:
  • 16 urte betetzea diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa hasten den urtean.
  • Donostian erroldatuta egotea edota egoi tza soziala Donostian duen enpresa edo entitate batean lan egitea.
  • Ikastaroa amaitzerako matrikula ordainduta izatea. Ordainketaren gaineko informazioa dagokion euskaltegiak egiaztatuko du ikastaro amaierako ebaluazio txostenean.
  • Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumak jasotzen dituen azpimailetako bat gainditzea gutxienez: : A1A0/ A1A1/ A2A1 / A2A2 / B1A2 / B1B1 / B2B1 / B2B2 / C1B2 / C1C1 eta C2C2
  • Euskarazko ikastaroan gu txie nez % 75eko asistentzia egiaztatzea.
  • Eskatzaileek Donostian egoiliar gisa erroldatuta egon behar dute gutxienez sei hilabetez jarraian, diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa amaitzen den datarako (azken eguna barne).
  • Erroldatu gabeko eska tzai leen kasuan, gutxienez sei hilabetez egon behar dute lanean, Donostiako zerbi tzu enpresa edo entitate batean, diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa amaitzen den datarako (azken eguna barne).
Edukia:

2020-2021 ikasturtean euskara ikasten edo hobe tzen dihardutenei diru lagun tza publikoak ematea da oinarri hauen xedea.

Udako ikastaroak: 2021eko ekainaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean egindakoak (Ikastaro presentzialak, Autoikaskuntza ikastaroak eta Barnetegiak).

Eskabideak aurkezteko epeak:

  • Ikastaroa hasi eta hilabetearen barruan.
  • Iraileko era guztietako ikastaroetako eskabideak aurkezteko epea: azken eguna irailak 30.
  • Autoikaskuntza eta Barnetegiak. Ikastaroa hasi eta hilabetearen barruan.
Epea:

2021/09/30

Kontaktua:

Donostiako Udala

Ijentea Kalea, 1

20003 Donostia - Gipuzkoa

T.  943 48 10 00

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Donostia / San Sebastián | Diseminado - Donostia / San Sebastián

Iturria:
2020-09-09ko 172. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Erlaziodun Loturak:
Irudiak: