Lan-poltsa: Kulturarteko Plaza Feministako Koordinatzailea.

Deialdia egiten duena:
Hernaniko Udala
Baldintzak:
  • Gradua (Meces esparruko 2. maila), diploma, arkitektura tekniko edo ingeniaritza tekniko titulua edo baliokidea edukitzea edota eskura tze ko eskubideak ordaindu izana egiaztatzea.
  • Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko ikastaro bat egin izana, gu txie nez 150 ordukoa, uniber tsi tate edo administrazio publiko batek emana.
  • Euskarari dagokionez 4. hizkun tza-eskakizunaren edo horren baliokidearen ziurtagiria izatea
Edukia:

Oinarri hauen xedea hautaketa prozesua deitzea da, Kulturarteko Plaza Feministako Koordina tzai le lan-pol tsa bat era tze ko lehiaketa oposizio bidez.

Epea:

2020/09/23

Kontaktua:

Hernaniko Udala

Gudarien Plaza

20120 Hernani

T. 943337000

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Hernani - Hernani

Iturria:
2020-08-27ko 163. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak:
Irudiak: