Lan-poltsa: errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikaria: Gipuzkoako Foru Aldundia

Deialdia egiten duena:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Baldintzak:
  • Titulu ofizial edo homologatu hauetako bat eduki­tze­a edo hura eskura­tze­ko eskubideak ordainduta izatea: ingeniari­tza teknikoa, uniber­tsi­tate diplomatura, arkitektura teknikoa edo uniber­tsi­tate gradua.
  • Euskara: 3. HE.
Edukia:

Oinarri hauen xedea da lan pol­tsa bat sor­tze­ko hautaketa prozesuaren deialdia arau­tzea. Lan pol­tsa horren bitartez Errenta Kanpainako aldi baterako programa gauza­tze­ko langile premiak bete nahi dira Errenta Kanpainetan lagun­tze­ko erdi mailako teknikariak programetako bitarteko fun­tzio­nario izendatuz.

Hauek dira aldi baterako programa horren nondik norakoak:

— Programetako 86 bitarteko fun­tzio­nario izendatuko dira, era honetan:

  • 10 izendatuko dira 6 hilabeterako, urtarriletik ekainera, eta BEZ nahiz errenta kanpainak egingo dituzte. Horretarako, BEZari buruzko prestakun­tza jasoko dute.
  • 30 izendatuko dira 6 hilabeterako, apiriletik irailera, e­rren­ta kanpainan lan egiteko eta zeregin horretan sor­tzen diren go­ra­beherak erabaki­tze­ko.
  • 46 izendatuko dira 3 hilabeterako, apiriletik ekainera, errenta kanpainan lan egiteko.

TASAK: 20 €.

Epea:

2020/10/22

Kontaktua:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Gipuzkoa plaza z.g. 

20004 Donostia

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Iturria:
2020-09-30eko 187. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Irudiak: