Administrazio orokorreko teknikari 26 plaza Bizkaiko Foru Aldundian

Deialdia egiten duena:
Bizkaiko Foru Aldundia
Baldintzak:

Titulazioak: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/08/I-881_eus.pdf#Page=22

IT Txartelak: Oinarrizko Word eta Oinarrizko Excel (balio duten bertsioak: 97/2000/XP/2003/2007/2010 edo geroagoko beste edozein balio-kide). Word aurreratuko eta Excel aurreratuko IT txartelek oinarrizko Word eta oinarrizko Excel-enak baliozkotuko dituzte, hurrenez hurren.

Euskara: 3.HE.

Edukia:

Deialdia egiten da, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez administrazio orokorreko tek-nikarien hogeita sei (26) plaza betetzeko (A taldea, A-1 titulazio-azpitaldea), III. hizkun-tza-eskakizuna dutenak, honela banaturik:

— Barne-sustapena: Plaza bi (2); batek derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna du, eta besteak, berriz, derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizuna.

— Txanda irekia: Hogeita bi (22): Hamazortzi (19) plaza derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin, eta beste 3 plaza derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizunarekin.

— Desgaitasuna duten pertsonentzako txanda: Plaza bi (2); batek derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna du, eta besteak, berriz, derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizuna.

Epea:

2021/02/26

Kontaktua:

Bizkaiko Foru Alndundia

Diputazio kalea, 7, beheko solairua

48008 Bilbo

Aurretiko hitzorduak: https://web.bizkaia.eus/eu/aurretiko-hitzordua

Eremua:

Euskadi

Bizkaia

Iturria:
2021-01-8ko 4. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala; 2021-01-29ko 25. EAO.
Irudiak: