Logotipo de Facebook Logotipo de Twitter Logotipo de RSS

Dokumentazio zentroko apirileko artikulu nabarmenak: ni-ni gazteen trantsizioak krisi sozioekonomikoko testuinguruan; maskulinotasun alternatiboa; gazteak zibergorrotoaren aurrean

Argitalpen-data: 

Universidad de GranadaGARCÍA FUENTES, J.M., 2020. Las transiciones de los jóvenes ni-ni en un contexto de crisis socioeconómica: repercusiones familiares, educativas, laborales y políticas . Universidad de Granada

Ikerketaren ondorio gisa, nabarmendu behar dugu ni-ni etiketa adierazle gaiztoa dela, eta arreta jartzen duela guztiz desberdinak diren egituretan: hezkuntzan eta enpleguan. Beraz, huts egiten du gazteak beren trantsizioetan beren gain hartzen duten egoeraren erruduntzat jotzeko ahaleginak. Horrela, ni-ni terminoak ez du islatzen beren biografien ibilbidean dituzten gazte-ezaugarrien askotarikotasuna. Gainera, aztergai dugun trazatuan, kontuan hartu behar da, hezkuntza-egoera eta lan-egoera ezegonkor batean gazteen profilen fragmentazioa ezartzeko borrokan, ezin dela politika bakar batekin jardun, helduaroranzko trantsizioetako berezitasunen heterogeneotasuna barneratzen ez duen politika batekin, alegia. Hamaika eragozpen horien artean, ni-ni gazteen zenbait profil aurkezten dira: profil horiek beren artean oso desberdinak diren errealitateak bistaratzen dituzte, eta arazoaren jatorrira bideratutako jarduera politikoa behar dute. Profil horietako bakoitzak adierazten du gaztea ez dela homogeneo gisa hartu behar; aitzitik, ezaugarri desberdinak ditu, eta, ondorioz, desberdina da gainerakoekiko. Hau da, ni-ni gazteei buruz hitz egin beharrean, "ispilu-gazteei" buruz hitz egin dezakegu: ispilu horiek islatzen dute bizitza autonomorako benetako aukerarik ez duen errealitate sozial bat, non erantzukizunak ez dauden haien gain zuzenean; horren ordez, bizitza sendo bat lortzeko dituzten zailtasunak uzten dituzte agerian. Amaitzeko, ikerketaren diseinuan aurkitutako mugak aurkezten dira, baita etorkizunerako prospekzioak eta arazo horiei aurre egiteko eta gizartea, oro har, eta herritarrak, bereziki, hobetzen lagunduko duten irtenbideak eskaintzeko ekintza politikoak ere.


Revista latinoamericana de educación inclusiva

URIBE RONCALLO, P., 2020. Masculinidades Alternativas: Varones que se Narran al margen del Modelo Hegemónico y Generan Cambios a través de la Educación. Revista latinoamericana de educación inclusiva, vol. 14, no. 2, pp. 115-129. ISSN 0718-5480 

Hezkuntza generoa sozializatzekoeragile nagusienetako bat dela ulertuta, eta gizartean genero-indarkeria prebenitzeak duen garrantzia kontuan hartuta, maskulinotasun alternatiboa eraiki duten gizonen bizitza-historiak aztertzeak eta ulertzeak argia eman dezake hezkuntzatik maskulinitate-eredu tradizionalaz bestelakoak sustatzeko bidean, baita maskulinotasun-identitate ez-hegemonikoak eraikitzen lagunduko duten erreferente maskulinoak izateko aukera ere. Horregatik, ikerketa honen helburuei jarraikiz, gizon bat maskulinotasun-eredu tradizionalaren ordezko maskulinotasun bat eraikitzera bultzatzen duten mugarri, bizitza-esperientzia eta motibazio horiek ulertu behar dira. Informazio hori biltzen da 19 parte-hartzaileri egindako elkarrizketa sakonen bidez. Elkarrizketa horiek genero maskulinoarekin identifikatzen dira, eta adin nagusikoak dira, eta gaur egun Bartzelonan bizi diren baina jatorri, identitate eta orientazio sexual desberdinak dituzte. Ikuspegi narratibo-biografikoa erabili zen; izan ere, ateratako informazioa kontakizun eta gogoeta pertsonaletatik abiatuta aztertu eta interpretatu zen, eta, horrela, gizon horiek beren identitateetan eta bizitza-historietan eragina izan duten gertakarien inguruan duten ikuspegira hurbildu ginen Hala, beste gizon batzuk hezteko, balio horiek sustatzeko eta berdintasun-ekintzetan eta indarkeriarik gabeko ekintzetan parte hartzeko gai diren ulertu nahi izan dugu.


Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación

WRIGHT, M., WACHS, S. y GÁMEZ GUADIX, M., 2021. Jóvenes ante el ciberodio: El rol de la mediación parental y el apoyo familiar. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, no. 67, pp. 21-33. ISSN 1134-3478

Mundu osoko nerabeak daude zibergorrotoaren eraginpean, gero eta nabarmenago. Ezagutza gehiago behar da gazteek esperientzia horiei nola aurre egiten dieten ulertzeko. Ikerketa honek Internet erabiltzeko gurasoen bitartekaritzaren eta nerabeen aurre egiteko estrategien arteko harremana ikertu zuen, zibergorrotoaren biktimizazio hipotetikoan zentratuta, eta, aldi berean, familiaren laguntza hartu zen harreman horien moderatzailetzat. Erakusketa Zipre, Alemania, Grezia, India, Espainia, Hego Korea eta Thailandiako 12 eta 18 urte bitarteko 5.960 nerabek osatu zuten. Egitura-ekuazioen eredu bat kalkulatu zen, guraso-bitartekaritzaren, gizarte-babesaren eta aurre egitearen arteko lotura ikertzeko. Harreman positiboa aurkitu zen gurasoen bitartekotza hezitzailearen eta arazoan zentratutako aurre egiteko estrategien erabileraren artean; eta aitzitik, erlazio negatiboa aurkitu zen gurasoen bitartekotza murriztailearen eta nerabeek zibergorrotoari modu egokian aurre egiteko duten gaitasunaren artean. Gainera, familiaren laguntzak harreman horiek orekatu zituen, bitartekaritza hezitzailearen eta aurre egitearen arteko harremana areagotuz eta bitartekaritza murriztailearen eta zibergorrotoari aurre egitearen arteko harremana murriztuz. Aurkikuntzek gurasoei informazioa emateko beharra nabarmendu dute, eta familiek nerabeen trebetasuna sustatzearen garrantzia nabarmendu dute, zibergorrotoari modu egokian aurre egiteko.

 


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke