Logotipo de Facebook Logotipo de Twitter Logotipo de RSS

Dokumentazio-zentroaren abenduan nabarmendutako artikuluak: Espainiako ijitoek eskolatik lanerako trantsizioan dituzten jomuga-dilemak; haurtzaroko eta nerabezaroko trans fenomenoari heltzen; mugikorren erabilerak eta eskola-jazarpenak sortutako arazoak

Argitalpen-data: 

Abenduko artikulu nabarmenak


ÁBEL BEREMENYI, B. y HELLGREN, Z., 2022. “Pero luego te arrepientes”: La juventud gitana navegando dilemas de aspiración. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, vol. 26, no. 3, pp. 8. ISSN 1138-414X

Artikulu honek gogoeta egiten du Espainiako ijitoek eskolatik lanerako trantsizioan (TET) dituzten jomuga-dilemei buruz. Ijito gazteei buruzko TETaren azterketak Espainiako gizartearen desberdintasun sozial eta ekonomikoak azaleratzen ditu. Jomuga akademiko eta okupazionalen dilemek erakusten dituzte faktore estruktural, historiko, sozial, instituzional eta komunitarioen arteko elkarreraginaren alderdi batzuk, ijitoek helburuak izateko gaitasuna baldintzatzen dutenak, eta horri Appaduraik deitzen dio “nabigatzeko gaitasuna”. Kataluniako tamaina ertaineko hiri bateko ijitoekin egindako 31 elkarrizketetan oinarrituta, nahastutako jomuga-dilema mota hauek aztertzen dira: helburu zehatzak versus abstraktuak, lerrogabeak eta segurtasunik gabeak, gaizki aitortuak, etenak eta geroratuak. Zeharkako bi alderdi ere banakatzen dira: gazte horien gaitasuna eta estrategiak helburuekin lotutako baliabide batetik bestera nabigatzeko eta TETaren esanahiak, terminoak eta baldintzak negoziatzeko mota askotariko presiopean.


DAURELLA, N., 2022. Abordando el fenómeno trans en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva bio-psico-social- cultural, previamente a las decisiones clínicas. Aperturas psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis, no. 71, pp. 4. ISSN 1699-4825

Psikoanalista batek hasitako hainbat mailatako esplorazio- eta hausnarketa-ibilbidea aurkezten da. Psikoanalista hori interpelatuta sentitu da bere burua «trans» gisa definitutako eta Bartzelonako erreferentziazko zerbitzu publikoan artatutako aurrenerabe baten amaren eskariarekin. Ibilbide horretan, gaiak motibatzen duen psikoanalista talde batekin batera, XXI. mendearen hasierako mendebaldeko munduko haurrak, nerabeak eta familiak artatzen dituzten psikoanalistek beren praktika profesionala zein testuingurutan egiten duten deskubritzen da. Horiek duten ikuspegia saiatzen da uztartzen psikoanalisiaren “barne-korua”ren ekarpenak eta biologiaren, soziologiaren eta belaunaldi gazteengan zein osasun-politiken arduradunengan gaur egun eragin gehien duten kultura-influentzien ekarpenak. Eta gure gizarteetako eredu transafirmatibo hegemonikoari alternatiba gisa, ematen da kasu horiek  jorratzeko moduko adibide kliniko bat.


FREITAS CORTINA, A.C., RAPPOPORT, S., SOLANA DOMÍNGUEZ, I. y PAREDES LABRA, J., 2022. Discursos sobre los problemas generados por el uso de los teléfonos móviles y el acoso escolar en los centros educativos de Madrid. ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación y docencia creativa, no. 11, pp. 637-648. ISSN 2254-5883

Gazteek eskoletan mugikorrak erabiltzea kezkatzeko gaia da egungo gizartean. Erabilera arautzeko neurriak eta hezkuntza-politikak ez datoz bat. Madrilgo Erkidegoan, 2019tik debekatuta dago ikasgeletan telefono mugikorrak erabiltzea, ziberjazarpen-jokabideak prebenitzeko neurri gisa. Era berean, Madrilgo ikastetxeek jarraitzen dute bilatzen bizikidetza digitala hobetzea. Azterketaren helburua da ulertzea Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako hezkuntza-langileek dituzten diskurtsoak telefono mugikorraren erabileraren problematikari eta eskola-jazarpeneko egoerei buruz. Indarrean dagoen arau-esparrua berrikusi da, eta elkarrizketak egin dira hezkuntzan eta zuzendaritzan adituak diren langileekin. Halaber, eztabaida-taldeak antolatu dira Madrilgo bi ikastetxetako irakasleekin eta ikasleekin, beren ikastetxearen kasu-azterketan parte hartzen dutenekin. Azterketa kualitatiboaren emaitzek erakusten dutenez, ikastetxeetan telefono mugikorrak edukitzeak gazteen arteko ziberjazarpen-jokabideen arriskua areagotzen du. Ondorioztatu da ikastetxeetan mugikorrak debekatzeak eragozten duela erabilera arduratsua lantzea ikasleekin, eta ikasle horiek nekez jasoko dutela aholkularitza hori eskolatik kanpo.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke