Gazte-elkarteen eta gazteentzako zerbitzu erakundeen errolda

Zer da Gazte Elkarteen Errolda?

Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak sortutakoa 1986ko urtarrilaren 15eko Aginduaren bidez (EHAA zk. 13; pdf, 201,79 kB), fondo dokumentala dugu, helburutzat Euskal Autonomia Erkidegoan gazte-elkartegintzak bizi duen egoera jasotzea duena.

Nor sar daiteke erroldan?

 • Gazte-elkarteak.
 • Gazteei zerbitzuak ematen dizkieten entitateak.
 • Alderdi politiko, sindikatu, auzo-elkarte eta abarretako gazte-atalak
 • Gazteen taldeak, batzordeak eta koordinakundeak.
 • Gazteriaren Kontseiluak.

Nortzuk daude erroldan?

Nola eta non sartu erroldan?

Eskari-ereduari (docx, 22 kb) honako dokumentazio hau atxiki beharko zaio:

 • Eraketa Aktaren fotokopia.
 • Elkartearen estatutuen fotokopia.
 • Zuzendaritza organoen osaketa.
 • Erakundeak dagokion administrazio-erregistroan izena emana duela frogatzen duen agiria.

Aipatutako dokumentuak helbide honetara bidali: gazteria-politika@euskadi.eus

Erroldaren abantailak.

 • Gazte-elkarte gisa interesgarria gerta daitekeen informazioa jasotzea.
 • Kanpamenduen jarduerak eta antzekoak aldez aurretik jakinarazteko espedienteak tramitatzea.
 • Beste elkarte edo taldeekin harremanak izateko aukera handiagoak.
 • Gazte-elkarte edo -taldearen existentzia eta jarduerak jasota geratzea.
 • Gazte-elkartegintzaren egoeraren etengabeko eguneratzea Euskal Autonomia Erkidegoan.
 • Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak argitaratzen dituen elkartegintzari buruzko argitalpen edo gidaliburuetan azaltzea.
 • Beharrezko den edozein tramitazio-mota arintzea.
 • Aterpekide-txartela(taldeko modalitatean) doan.

Lotutako informazioa:7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko elkarteei buruzkoa (EHAA zk. 134, uztailaren 12koa).