Hezkun­tza ez arautuaren arloan neska-mutil gazteei formazio-ekin­tzak gauza­tzeko diru-lagun­tzak Azpeitiko Udalean
Deialdia egiten duena:
Azpeitiko Udala
Baldintzak:
Ikusi Deialdian.
Edukia:
Oinarri hauen xedea da Azpeitiko udalerrian bizi diren nes­ka-mutil gazteei hezkun­tza ez arautuko arloan ekin­tza forma­tzaileak gauza­tzeko beka sistema arau­tzea.         Zehatz esanda, udal-beka hauen helburua azpeitiar neska-mutil gazteen (3-18 bitartekoak) gizarte integrazioa eta autonomia ahalbidera­tzea eta beren arteko berdintasuna berma­tzea, hezkun­tza ez arautuko zenbait gune hezi­tzaileetan parte har­tzea erraztuz. Horretarako, udal-bekak emango dira, adierazitako hezkun­tza jarduerak buru­tzeko sortutako gastuak par­tzialki estal­tzeko.
Epea:
2019/12/10
Kontaktua:
Azpeitiko Udala / Plaza Nagusia 5 / 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Non:
  • EUSKADI
  • GIPUZKOA
  • AZPEITIA
Iturria:
2019-04-16ko 73. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak: