Logotipo de Facebook Logotipo de Twitter Logotipo de RSS

ESTATISTIKAK

Hemen zaude: Adierazleen kontsulta

Adierazleen kontsulta

Berriak
 Sisteman berriki argitaratutako adierazleak
Adierazleak, gaiaren arabera sailkatuak
  Atal honetan jasota dagoen informazioak EAEko biztanleriaren ikuspegi orokorra eta bere bilakaera erakusten du. Bere azpiataletan gazteen egoera zein den adierazten da, bereziki familiaren, egoera zibilaren eta ugalkortasunaren aldetik; azkenik, gure gizartean gertatzen ari diren migrazio-mugimenduak aztertzen dira.
 
 
 
 
  Hainbat adierazleren bitartez, gazteek hezkuntzari dagokionez bizi duten egoera jakitera ematen da: ikasketa-maila, eskolatze-mailak eta abar.
  Gazteen bizi-garapenaren beste alderdietako bat lana da. Hori dela-eta, atal honetan biztanle gazteei eta lanari buruzko datuak biltzen dira.
 
 
 
  Gazteek emantzipazio ekonomikoari eta etxebizitza emantzipazioari buruz bizi duten egoerari buruzko informazioa
 
 
  Askotariko datuen aukera, gazteen osasunari eta hilkortasunari buruz.
 
 
  Atal honetan jasota dagoen informazioak euskararen ezagutza-maila, bere erabilera eta hizkuntza horrek gazteentzat hartzen duen esanahia lantzen ditu.
  Atal honetan EAEko gazte-delinkuentziaren izaera aztertzen da, bai eta fenomeno honen bilakaera ere.
  Gazteek darabiltzaten informazio eta komunikazio teknologietan sakontzen da, gazteek horiekin duten harremana ezagutzeko asmoz.
  Biztanle gazteek duten astia eta bertan garatzen dituzten aisia-jarduerak ikertzeaz arduratzen da atal hau.
  Biztanle gazteen balioak azaltzen dira hemen; halaber, gizartearen alderdi jakin batzuei buruz dituzten jarreren eta gizartean duten partaidetzaren funtsen berri ere ematen da.
  Gazteek egiten dituzten desplazamenduei buruzko informazioa, arrazoiak, darabiltzaten garraio motak eta mugikortasunarekin lotutako beste jokaera mota batzuk