Descarga de Software en euskera

Corrector ortográfico Xuxen
XuxenIII con datos de EDBL (Euskararen Datu Base Lexikala)
Ofimática
Sistemas operativos
Software de gestión
Plugins
Divisor de palabras para QuarkXPress
Diccionario Elhuyar
Diccionario de sinónimos de UZEI
OCR 1.1 en euskara
Biblioteca para el desarrollo web
Fecha de la última modificación: 03/08/2016