2019an Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programa
Deialdia egiten duena:
Vitoria -Gasteizko Udala. Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Baldintzak:
Merkataritza-jardueraren bat duten enpresa pribatuak izan ahalko dira oinarri hauetan arautzen diren laguntzen onuradun, haien izaera juridikoa edozein delarik, betekizun hauek betetzen badituzte: a. Helbide sozial eta fiskala Gasteizko udalerrian izatea. b. Diruz laguntzekoak diren jarduerak Gasteizko udalerriko lantoki batean zuzenean garatzea.
Edukia:
Eskabideak aurkezteko epea 2019ko ekainaren 3an hasiko da, eta 2019ko ekainaren 28an bukatuko.
Epea:
2019/06/28
Kontaktua:
Vitoria -Gasteizko Udala. Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila Frai Zacarias Martinez 3 01001 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 161206
Non:
  • EUSKADI
  • ARABA
  • VITORIA-GASTEIZ
Iturria:
2019-05-15eko 56. ALHAO, 2019-01415. or.
Erlaziodun Loturak: