Gizarte Ekimeneko Departamentuko koordina­tzai­le plaza Urretxuko Udalean
Deialdia egiten duena:
Urretxuko Udala
Baldintzak:
- Gizarte langileari dagokion titulazioa, Gizarte Lanean diplomatura edo Gizarte lanean Gradua eduki­tze­a edo titulu horiek eskura­tze­ko eskubideak ordaindu izatea. Atze­rriko titulazioei dagokienez, horien homologazioa egiazta­tzen duen agiria eduki behar da. - Euskara: PL 3 edo baliokidea.
Edukia:
Deialdi honen xedea hau da: lehiaketa-oposizio sistema bidez Udal honetako lan-per­tso­nalaren plantillan hu­tsik dagoen Gizarte Ekimeneko Departamentuko koordina­tzai­le lanpostua jabe­tzan horni­tzea.     EPEA: Egutegiko 20 egun  EAOn argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.
Epea:
2019/12/31
Kontaktua:
Urretxeko Udala / Iparragirre kalea, 20 / 20700 Urre­txu (Gipuzkoa)
Non:
  • EUSKADI
  • GIPUZKOA
  • URRETXU
Iturria:
2019-01-02ko 1. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak: