Gazteaukera logotipoa. Euskadiko gazteentzako ataria.

euskadi.eus

Lan-poltsa: zaintzailea: Uliazpi Fundazioa
Deialdia egiten duena:
Uliazpi Fundazioa
Baldintzak:
* Honako tituluren baten jabe izatea edo hori erdiesteko eskubideak ordainduta eduki­tzea: Erakunde sozialetan mendeko diren per­tso­nei arreta sozio sanitarioa eskain­tzeko lanbide-prestakun­tza egiazta­tzea. Xede horretarako, kontuan hartuko dira: — Maila Ertaineko Teknikariaren titulua izatea Erizain­tzako Zainketa Lagungarrietan (LOGSE). — LH 1 (teknikari lagun­tzailea) Klinika. Baliokidea (70eko LGE). — LH 1 (teknikari lagun­tzailea) Psikiatria. Baliokidea (70eko LGE). — LH I (teknikari lagun­tzailea) Erizain­tzako Lagun­tzailea.  Baliokidea (70eko LGE). — Arreta Soziosanitarioko Maila Ertaineko Teknikariaren titulua (LOGSE). — Mendeko Per­tso­nen Arretarako Teknikariaren Titulua (LOE). — Erakunde sozialetan mendeko diren per­tso­nei arreta sozio sanitarioa eskain­tzeko profesionaltasunaren ziurtagiria, edo lanbide-prestakun­tza egiazta­tzea. Azken kasu honetan ezinbestekoa izango da, ziurtapena edo egiaztagiria izateaz gain, Batxi­ler-titulua edo titulu akademiko ofizial baliokidea izatea.            *  B klaseko gida-baimena eduki­tzea. *  Euskara:  2. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen ziurtagiriaren jabe izatea. * Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean sexu delitugile bezala ez ager­tzea.
Edukia:
«Uliazpi Fundazioa» Gi­puz­koako Foru Aldundiaren Erakunde Autonomoak Gi­puz­koako Herrialde Historikoan dituen Zentroetan adimen-urritasuna eta lagun­tza-premia orokorrak dituzten per­tso­nei arreta egiteko Zain­tzai­learen lanpostuetan sor­tzen diren zerbi­tzu-beharrei aldi baterako izaeraz eran­tzuteko Lan Pol­tsa­ko zerrendak zabal­tze­ko hautapen-prozesua. Hautapen-prozesu hori iraunkorra eta etengabea izango da, Uliazpiko organo eskudunak hori aldi baterako edo behin betiko etetea erabaki­tzen ez baldin badu behin­tzat. Gaur egun, Bergaran (Zubillaga Dk. Zentroa), Donostian –Ategorrieta Zentroa eta Donostia Zentroa–, Eibarren (Egogain Zentroa), Hondarribian (Zubieta Zentroa) eta Zizurkilen (Fraisoro Zentroa) banatuak daude zentro horiek.   TASAK: 20 €.
Epea:
2019/06/19
Kontaktua:
Uliazpi Fundazioa / Oihenart, 2 / 20018 Donostia
Non:
  • EUSKADI
  • GIPUZKOA
Iturria:
2019-05-30eko 101. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
Erlaziodun Loturak:

Bidali:

     

Gizarte sareetan gaude:

  • Facebook sare soziala
  • Twitter sare sozialean
  • Youtube
  • Argazkiak Flickrren
Euskadi, auzolana