Ogasuneko goi mailako teknikari 25 plaza Gipuzkoako Foru Aldundian

Deialdia egiten duena:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Baldintzak:
  • Titulu ofizial edo homologatu hauetako bat eduki­tze­a edo hura eskura­tze­ko eskubideak ordainduta izatea: doktoregoa, lizen­tzi­atura, ingeniari­tza, arkitektura edo gradua.
  • Euskarako 3. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiriaren jabe izatea.
Edukia:

Oinarri hauen xedea da arau­tze­a Gi­puz­koako Foru Aldundiko karrerako fun­tzio­narioen plantillako ogasuneko goi mailako teknikariaren hogeita bost (25) plaza txa­nda askean eta oposizio-lehiaketa bidez bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia.

Epea:

2019/10/18

Kontaktua:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Gipuzkoa plaza, z/g

20004 Donostia

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Donostia / San Sebastián - Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa,

Iturria:
2019-09-09ko 171. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala ; 2019-09-21eko 227. EAO.
Irudiak: