Administrari 4 plaza Tolosako Udalean

Deialdia egiten duena:
Tolosako Udala
Baldintzak:
  • Titulua: Goi ba­txi­lergoa, Bigarren Mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea.
  • Euskara: 3. HE.
Edukia:

Deialdi honen helburua honako hau da: Tolosako Udaleko fun­tzio­narioen plantilan hu­tsik dauden per­tso­nal administratiboko lau plaza horni­tzea, karrerako fun­tzio­nario gisa jabe­tzan.

Epea:

2019/12/03

Kontaktua:

Tolosako Udala

Plaza Zaharra, 6

20400 Tolosa (Gipuzkoa)

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Tolosa

Iturria:
2019-10-25eko 205. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala; 2019-11-13ko 273. EAO.
Irudiak: